دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

شرح وظائف کارشناس مسئول

 •  مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش مرکز را شناسایی نمایند.
 •  نظارت برجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیت ها وگزارش  به ستاد معاونت بهداشتی
 •  بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
 •  شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاس های آموزشی و...
 •  تهیه وتدوین وارائه متون رسانه و مدول های علمی آموزشی در زمینه  بهداشت مدارس برای گروه هدف      بهداشت مدارس ، دانش آموز ، والدین ، کارکنان ومعلمین 
 •  اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
 •  بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه  های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها
 •  تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی
 •  تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویاسازی و ارتقاء  سیستم
 •  بررسی وضعیت موجود برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی و تجهیزات  هماهنگی
 •  همکاری بین واحدسلامت مدارس با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه  برنامه سلامت مدارس
 •  هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 •  فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین درارتقای بهداشت مدارس
 •  همکاری با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتی  دربرنامه ریزی های تفضیلی
 •  نظارت،پایش وارزشیابی مستمرومداوم ازفعالیت های بهداشت مدارس  مراکز وخانه های بهداشت تابعه
 •  تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی  معاونت بهداشتی
 •  تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

  شرح وظائف کارشناس بهداشت مدارس درمرکزبهداشت

 • جمع آوری وجمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیت ها وگزارش به کارشناس مسؤول
 • نظارت وبررسی فرم های آماری و گزارش دهی ماهانه مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه
 • اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
 • همکاری دربررسی شناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها
 • تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی
 • همکاری بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ونیروی انسانی  تجهیزات ، ملزومات
 • هماهنگی و همکاری بین واحدبهداشت مدارس وسایربخشهای مرتبط درجهت  توسعه برنامه های مدارس
 • هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 •  نظارت ، پایش وارزشیابی مستمر ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز  وخانه های بهداشت تابعه
 • برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان  براساس دستورالعمل های ابلاغی
 •  برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان  پایه اول متوسطه
 •  هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی  وبهداشت محیط مدارس
 •  برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه درمدارسازقبیل شیرمدارس ، آهن یاری،پایش یدادرار و...


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1129 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر