دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

شرح وظایف گروه گسترش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 
شرح وظایف سرپرست واحد گسترش
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
 • نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.
 • اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.
 • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 • بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
 • تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.
 • نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده
 • عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
 • گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
 • برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)
 • شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماینده مرکز بهداشت
 
شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش
 • استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
 • برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
 • تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
 • تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
 • ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران
 • تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
 • تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
 • تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
 • فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
 • توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
 • پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
 • عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
 • تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت
 • برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
 • توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت
 • بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
 • برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
 • تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
 • ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان شهریار در برنامه HNIS
 • تامین وتوزیع نیروی انسانی
 • گسترش وراه اندازی واحدها
 • سامانه خدمات سلامت ایرانیان
 • علام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
 • نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
 • پیشنهاد احداث ، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت
 • نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
 • تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
 • اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
 • تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
 • بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان
 • برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه (
 • نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان
 • انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه
 • ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشت


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1045 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر