دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت بهداشتی
 • معاونت درمان
 • معاونت غذا و دارو
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکی
 • رسانه های آموزشی
 • فرم ارباب رجوع

معرفی معاون بهداشتی شبکه
واحد های ستادی
مراکز تحت پوشش

شرح وظایف معاونت درمان
اورژانس پیش بیمارستانی 115
منشور اخلاقی
واحد های تحت پوشش
دستورالعمل و آیین نامه ها

اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
اداره نظارت بر امور دارویی
پمفلت
بروشور
تراکت


پمفلت
بروشور
تراکت


پمفلت
بروشور
تراکت


پمفلت
بروشور
تراکت


 • برگزاری سمینار یک روزه خودمراقبتی سازمانی و اجتماعی با حضور شوراها و دهیاران شهرستان شهریار
 • برگزاری جلسه آموزش و ارتقاء بیماریابی HIV با حضور مسئولین مراکزMMT شهرستان شهریار
 • برگزاری جلسه آموزش بیمار یابی سل با حضور مسئولین مراکز MMT شهرستان شهریار
 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهداشت محیط در کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در شبکه بهداشت درمان شهریار
 • برگزاری همایش (سلامت روان در محیط کار) در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • برگزاری پیاده روی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • چهارمین کنگره تخصصی و واولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
 • بازدید ازسرای سالمندان مفاخر شهرستان شهریار به مناسبت گرامیداشت هفته ملی سالمندان
 • برگزاری دومین همایش سفیران سلامت خانوارها در شبکه بهداشت شهرستان شهریار
 • هفته سلامت روان با شعار سال 2017 (سلامت روان در محیط کار)

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه پیشگیری از مرگ جوانان بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی درحوزه علمیه نرجس خاتون شهریار

برگزاری کارگاه پیشگیری از مرگ جوانان بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی درحوزه علمیه نرجس خاتون شهریار  ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

برگزاری سمینار یک روزه خودمراقبتی سازمانی و اجتماعی با حضور شوراها و دهیاران شهرستان شهریار

برگزاری سمینار یک روزه خودمراقبتی سازمانی و اجتماعی با حضور شوراها و دهیاران شهرستان شهریار  ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

ویزیت رایگان تیم امداد و درمان کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان شهریار

ویزیت رایگان تیم امداد و درمان کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان شهریار  ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهداشت محیط در کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در شبکه بهداشت درمان شهریار

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهداشت محیط در کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در شبکه بهداشت درمان شهریار ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

برگزاری همایش (سلامت روان در محیط کار) در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار

برگزاری همایش (سلامت روان در محیط کار) در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار  ..

ادامه...