دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت بهداشتی
  • معاونت درمان
  • معاونت غذا و دارو
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکی
  • رسانه های آموزشی
  • فرم ارباب رجوع

معرفی معاون بهداشتی شبکه
واحد های ستادی
مراکز تحت پوشش

شرح وظایف معاونت درمان
اورژانس پیش بیمارستانی 115
منشور اخلاقی
واحد های تحت پوشش
دستورالعمل و آیین نامه ها

اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
اداره نظارت بر امور دارویی
پمفلت
بروشور
تراکت


پمفلت
بروشور
تراکت


پمفلت
بروشور
تراکت


پمفلت
بروشور
تراکت


دستورالعمل و آیین نامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 
 
دستورالعملهای تاسیس و آیین نامه های نظارتی

دریافت فایل دستوالعمل ترومبوآمبولی.pdf   [حجم: 801 کیلوبایت]   [تاریخ: 1396/1/17]
دریافت فایل آدرمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی.pdf   [حجم: 919 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آشنایی با موارد سقط درمانی.pdf   [حجم: 919 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آئین نامه تاسیس بیمارستان.pdf   [حجم: 2804 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آئین نامه تاسیس آزمایشگاه.pdf   [حجم: 919 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی درد.pdf   [حجم: 921 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آئین نامه تاسیس درمانگاه.pdf   [حجم: 921 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی.pdf   [حجم: 2493 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل آئین نامه تاسیس مرکزجراحی محدود.pdf   [حجم: 3238 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل تاسیس دفاتر تغذیه.pdf   [حجم: 1412 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل بخش همودیالیز.pdf   [حجم: 1347 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل بخش1 CCU.pdf   [حجم: 771 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل بخش2 ICU.pdf   [حجم: 615 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل تاسیس دفاتر کار.pdf   [حجم: 2266 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل دفاتر کار مامایی1.pdf   [حجم: 615 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل درمانگاه تخصصی پوست و مو.pdf   [حجم: 1776 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل درمانگاه تخصصی درمان ناباروری.pdf   [حجم: 1485 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق.pdf   [حجم: 1776 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل مرکز درمان سوء مصرف مواد.pdf   [حجم: 2108 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل مرکز درمان با اکسیژن هایپربار.pdf   [حجم: 2085 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل مراکز مشاوره و خدمات پرستاری1.pdf   [حجم: 1378 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل مطب دندانپزشکان.pdf   [حجم: 4355 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل مطب پزشکان متخصص.pdf   [حجم: 5646 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل دفاتر پزشکان عمومی1.pdf   [حجم: 4763 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل دفاتر کار مامایی1.pdf   [حجم: 5646 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل دستورالعمل آموزشی بیماری ابولا.rar   [حجم: 182 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/6/17]
دریافت فایل آزمایشگاه.pdf   [حجم: 5873 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/14]
دریافت فایل پرتکل درمان.pdf   [حجم: 2254 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/14]
دریافت فایل ماده 15.pdf   [حجم: 123 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/14]

دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر