دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

معرفی پرسنل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

  سرپرست واحد:

دکتر لیلا دهستانی                               داروساز

پرسنل انبار دارویی:

مسعود صالحی                                        مسئول انبار

رضا رحیمی                                            کمک انباردار

احمد خالق دوست                                 کمک انباردار


دفعات مشاهده: 1007 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

شرح وظایف :

1. برآورد نیاز و خرید اقلام دارویی، بهداشتی و تنظیم خانواده و نگهداری در انبار دارویی

 2.توزیع اقلام دارویی، بهداشتی و تنظیم خانواده به مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاه ­ ها و خانه های بهداشت و مراکز مشارکت سلامت

3.جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی

4.پایش و نظارت بر فعالیت داروخانه ­ های مراکز بهداشتی درمانی

) 5.بررسی نسخ بیمه روستایی داروخانه ­ های طرف قرارداد(داروخانه ­ های خصوصی

 6.به روزرسانی فارماکوپه دارویی با آخرین تغییرات قیمت ­ های دارویی و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی

 7.برگزاری جلسات، کلاس ­ های آموزشی وآزمون دارویی از دارویاران

 8.بررسی میانگین قیمت واقلام تجویز شده دارویی توسط پزشکان

 9.تهیه داروهای واحد مبارزه با بیماری ­ ها ورسیدگی به آمار و تنظیم درخواست بر اساس نیاز آن واحد از معاونت بهداشتی

10.کنترل ونظارت برعملکرد انبار دارویی وایجاد هماهنگی ­ های لازم با پرسنل انبار

11.اعلام داروهای تاریخ نزدیک و مازاد انبار به مراکز بهداشتی درمانی و سایر شبکه های تحت پوشش دانشگاه


دفعات مشاهده: 965 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف واحد دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 


اهداف واحد دارویی

 • افزایش کیفی وضعیت داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهریار 
 • کاهش میانگین اقلام تجویزی در هر نسخه دارویی در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستان شهریار 
 • افزایش درصد نسخ درمانی پیچیده شده در داروخانه­ های مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستان شهریار

دفعات مشاهده: 974 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داروخانه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

داروخانه ها

داروخانه های مراکز بهداشت و درمان شهریار:

الف)داروخانه های طرف قرارداد روستایی:

1.داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت سهرابعلی بخشی

2. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه

3. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت دینارآباد

4. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت رزکان

5. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت دهشادبالا

6. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت وحیدیه

7. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت باباسلمان

8. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شاهدشهر

ب) داروخانه های شهری

1. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت فاز3

2. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت صباشهر

3. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت ویره

ج) داروخانه های خصوصی مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت:

1. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2

2. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت سعیدآباد

3. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت دهمویز

4. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت اصیل آباد

5. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت امیریه

د) داروخانه های خصوصی طرف قرارداد با بیمه روستایی

 1.داروخانه بیمارستان امام سجاد(ع)

2.داروخانه دکتر بال افکن(شبانه روزی)

3.داروخانه دکتر امیر شریفی

4.داروخانه دکتر پرندیس فربد(دینارآباد)

5.داروخانه دکتر حریری-دکتر میرنظامی(دهمویز)

6.داروخانه دکتر زند

7. داروخانه دکتر فضیلت نژاد(امیریه)

8.داروخانه دکتر وثوقی نیا(اصیلآباد)

9. داروخانه دکتر صفایی

10.داروخانه شایان حکیم(شاهدشهر)


دفعات مشاهده: 997 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اقلام دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

                                            اقلام دارویی موجود در انبار دارویی مراکز بهداشت شهرستان در سال 1396

دوز دارو

شکل دارو

نام دارو

کد دارو

ردیف

Tab.

A.C.A

00001

1

120 mg/5 ml     (60ml)

Oral Sol  -   syr.    

ACETAMINOPHEN   -PARACETAMOL

00004

2

100 mg/ml

Ped. drop

ACETAMINOPHEN   -PARACETAMOL

00003

3

325 mg

Supp.

ACETAMINOPHEN   -PARACETAMOL *

00008

4

500 mg

Tab.

ACETAMINOPHEN   -PARACETAMOL

02012

5

325 mg

Tab.

ACETAMINOPHEN   -PARACETAMOL

00007

6

300 mg - 10 mg

Tab

ACETAMINOPHEN  CODEINE

08440

7

125 mg

ped. Supp.

ACETAMINOPHEN  -PARACETAMOL*

00006

8

250 mg

Tab.

ACETAZOLAMIDE

00011

9

Ophth. oint.

ACICLOVIR

00020

10

400 mg

Scored Tab.

ACICLOVIR

00023

11

200 mg

Tab.

ACICLOVIR

00021

12

10 g          5%

Cream

ACICLOVIR

00024

13

Tab.

ADULT COLD

00025

14

70 mg

tab.

ALENDRONATE  -AS SODIUM

02406

15

100 mg

Tab.

ALLOPURINOL

00038

16

Oint.

ALPHA

01381

17

0.5 mg

Scored Tab.

ALPRAZOLAM***

00040

18

Susp.

ALUMINIUM  MG

00047

19

Chewable Tab.

ALUMINIUM  MG

00048

20

Susp.

ALUMINIUM  MG S

00049

21

Chewable Tab.

ALUMINIUM  MG S

00050

22

250 mg/10 ml

Inj.

AMINOPHYLLINE

00061

23

25 mg

Coated Tab.

AMITRIPTYLINE  HCI***

00068

24

10 mg

Coated Tab.

AMITRIPTYLINE  HCI***

00065

25

5 mg

Tab.

AMLODIPINE   -AS BESYLATE

00070

26

250 mg/5 ml       (100 ml)

For Susp.     

AMOXICILLIN

00078

27

125 mg/5 ml       (100 ml)

For Susp.      

AMOXICILLIN

00075

28

500 mg

Cap.

AMOXICILLIN

00077

29

250 mg

Cap.

AMOXICILLIN

00076

30

500 mg

Cap.

AMPICILLIN

00085

31

1 g

For Inj.

AMPICILLIN  -AS SODIUM

00080

32

500 mg

For Inj.

AMPICILLIN  -AS SODIUM 

00082

33

15 g

Rectal. Oint.

ANTI HEMORRHOID

00096

34

Supp.

ANTI HEMORRHOID

00097

35

Tab.

ANTI HISTAMINE   DECONGESTANT

00098

36

0,5%       (10 ml)

Sterile Eye  Drops

ARTIFICIAL TEARS -HYPROMELLOSE

00105

37

325 mg

E. C. Tab.

ASA  -ACETYL SALICYLIC ACID *

00111

38

80 mg

E. C. Tab.

ASA  -ACETYL SALICYLIC ACID

01395

39

100 mg

Chewable Tab.

ASA  -ACETYL SALICYLIC ACID

00106

40

100 mg

Scored Coated Tab.

ATENOLOL

00114

41

50 mg

Scored Tab.

ATENOLOL

00115

42

40 mg

Tab.

ATORVASTATINE

01912

43

20 mg

Tab.

ATORVASTATINE

01911

44

10 mg

Tab.

ATORVASTATINE

01910

45

0,5 mg/1 ml

Inj.

ATROPINE  SULFATE**

00119

46

500 mg

Cap.

AZITHROMYCIN

02408

47

250 mg

Cap.

AZITHROMYCIN  -AS EIHYDRATE

00123

48

 100 mg/5ml 30ml

Susp.

Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

02373

49

  200 mg/5ml 15ml

Susp.

Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

04989

50

10 mg

Scored Tab.

BACLOFEN

00129

51

10 mg/container

Oral Inhaler

BECLOMETHASONE  DIPROPIONATE

02207

52

50 mcg/dose

Spray Nasal

BECLOMETHASONE  DIPROPIONATE

07595

53

8 mg

Tab.

BETAHISTINE 2HCL

00148

54

4  mg/ml

Inj.

BETAMETHASONE  -AS DISODIUM PHOSPHATE

00149

55

0,1%         (20 ml)

Lotion

BETAMETHASONE  -AS VALERATE

00159

56

0,1%         (15 g)

Top. Cream

BETAMETHASONE  -AS VALERATE

00161

57

0,1%         (15 g)

Top. Oint.

BETAMETHASONE  -AS VALERATE

00160

58

0,1%

Ophth. Oint.

BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE

00151

59

0,1%

Ophth./Otic./Nasal Drop

BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE

00152

60

Inj.

BETAMETHASONE LA.

00153

61

2 mg

Tab.

BIPERIDEN HCL***

00164

62

5 mg

Inj.

BIPERIDEN LACTATE*

00165

63

10 mg

Supp.

BISACODYL

00166

64

5 mg

Ped. Supp.

BISACODYL

00168

65

5 mg

E. C. Tab.

BISACODYL

00167

66

120 mg

Tab.

BISMUTH SUB CITRATE

00169

67

4 mg/5 ml

Elixir

BROMHEXINE  HCL

00177

68

8 mg

Tab.

BROMHEXINE  HCL

00178

69

Top. Oint.

BURN OINTMENT -FOR MINOR BURNS

00183

70

5 mg

Scored Tab.

BUSPIRONE HCL***

01888

71

8%          (30 g)

Top. Cream

CALAMINE - D

00190

72

8%          (60ml)

Lotion     

CALAMINE - D

02592

73

500  mg

Coated Tab.

CALCIUM  -AS CARBONATE

00198

74

F.C Tab.

CALCIUM - D

00197

75

Eff. Tab.

CALCIUM  FORTE

00199

76

10%         (10 ml)

Inj.         

CALCIUM  GLUCONATE **

00200

77

OINT

CALENDULA®

00202

78

50 mg

Scored Tab.

CAPTOPRIL

00206

79

25 mg

Scored Tab.

CAPTOPRIL*

00205

80

200 mg

Scored Tab.

CARBAMAZEPINE***

00208

81

1 g

For Inj .

CEFAZOLIN  -AS DODIUM

00222

82

500 mg

For Inj .

CEFAZOLIN  -AS DODIUM

00224

83

100 mg         (100 ml)

For Susp.    

CEFIXIME

02419

84

100 mg         (50 ml) 

For Susp.    

CEFIXIME

03849

85

400 mg

Scored F. C. Tab.

CEFIXIME

00227

86

200 mg

Scored F. C. Tab.

CEFIXIME

00226

87

125 mg       (100 ml)

For Susp.        

CEPHALEXIN

00242

88

500 mg

Cap. / Scored Coated Tab.

CEPHALEXIN

00245

89

250 mg       (100 ml)

For Susp.        

CEPHALEXIN

00246

90

250 mg

Cap. / Coated Tab.

CEPHALEXIN

00243

91

10 mg

F. C. Tab.

CETIRIZINE HCL

01424

92

Chewable Tab.

CHILDREN COLD

00260

93

10 mg

Coated Tab.

CHLOR DIAZEPOXIDE***

00267

94

5 mg

Coated Tab.

CHLOR DIAZEPOXIDE***

00268

95

0,2 %

Mouthwash

CHLOR HEXIDINE  GLUCONATE

00270

96

10 mg/ml

Inj.

CHLOR PHENIRAMINE   MALEATE*

00275

97

4 mg

Double Scored Tab.

CHLOR PHENIRAMINE   MALEATE

00276

98

50 mg/4 ml

Inj.   (IM)

CHLOR PROMAZINE  HCL

00277

99

100 mg

Coated Tab.

CHLOR PROMAZINE  HCL***

00278

100

25 mg

Coated Tab.

CHLOR PROMAZINE  HCL***

00279

101

0,5 %

Sterile Eye Drops

CHLORAM PHENICOL

00264

102

150 mg

Coated Tab.

CHLORO QUINE   -AS PHOSPHATE 

00271

103

200 mg

F.C. Tab.

CIMETIDIME

00290

104

200 mg/2 ml

Inj.

CIMETIDIME  -AS HCL

00291

105

25 mg

Tab.

CINNARIZINE

00292

106

0,3 %

Sterile Eye Drops

CIPROFLOXACIN  -AS HCL

00297

107

500 mg

F.C. Tab.

CIPROFLOXACIN  -AS HCL

00296

108

250 mg

F.C. Tab.

CIPROFLOXACIN  -AS HCL

00295

109

20 mg

Tab.

CITALOPRAM***

01905

110

Tab (Jar)

C-LAX®

00187

111

2 ml

Inj.

CLEMASTINE  -AS FUMARATE

00307

112

1 mg

Tab.

CLEMASTINE  -AS FUMARATE

00306

113

S.C.Tab.

CLIDINIUM-C

00308

114

Lotion

CLOBETASOL  PROPIONATE

02425

115

0,05%          (15 g)

Top. cream

CLOBETASOL  PROPIONATE

00313

116

0,05%          (15 g)

Top. Oint.        

CLOBETASOL  PROPIONATE

00314

117

60 mg/ml

Oral Drops

CLOBUTINOL  HCL

00316

118

40 mg

Coated Tab.

CLOBUTINOL  HCL

00315

119

25 mg

S.C. Tab.

CLOMIPRAMINE  HCI

00321

120

10 mg

S.C. Tab.

CLOMIPRAMINE  HCI

00320

121

2 mg

Tab.

CLONAZEPAM***

00323

122

1 mg

Scored Tab.

CLONAZEPAM***

00322

123

Vag. Cream

CLOTRIMAZOLE

00325

124

1%            (20 ml)

Top. Sol.

CLOTRIMAZOLE

00327

125

1%            (15 g)

Top. Cream

CLOTRIMAZOLE

00326

126

100 mg

Vag. Tab.

CLOTRIMAZOLE

00328

127

500 mg

Cap. / Tab.

CLOXACILLIN  -AS SODIUM

00331

128

312 mg

For Susp.

CO-AMOXICLAV

01440

129

625 mg

F.C. Tab.

CO-AMOXICLAV

00338

130

375 mg

F.C. Tab.

CO-AMOXICLAV

00337

131

400/57 mg/5 ml

Powder, For Suspension

CO-AMOXICLAV 

02206

132

156 mg

For Susp.

CO-AMOXICLAV 

00335

133

200/28.5 mg/5 ml

Powder, For Suspension

CO-AMOXICLAV 

02205

134

one-blister

Coated Tab.

CONTRACEPTIVE  LD

00357

135

one-blister

Coated Tab.

CONTRACEPTIVE  TRIPHASIC

00358

136

Susp.

CO-TRIMOXAZOLE

00340

137

Adult Tab.

CO-TRIMOXAZOLE

00339

138

2%          (13 ml)

Nasal Spray

CROMOLYN  SODIUM

01749

139

10%

Top. Cream

CROTAMITON

00366

140

4  mg

Scored Tab.

CYPROHEPTADINE  HCL***

00372

141

Coated Tab.

CYPROTERONE  COMPOUND

00374

142

8 mg/2 ml

Inj.

DEXA METHASONE PHOSPHATE  -AS  DISODUM *

00400

143

5%           (30 g)

Top. Cream

DEXPANTENOL

00403

144

15 mg/5 ml

Syrup

DEXTROMETHORPHAN  HBR

00405

145

(60 ml)

Syrup    

DEXTROMETHORPHAN - P

00408

146

15 mg

Coated Tab.

DEXTROMETHORPHAN HBR

00407

147

50%        (50 ml)

Infu.       

DEXTROSE*

00415

148

20%        (50 ml)

Infu.        

DEXTROSE*

00412

149

5%          (1000 ml)  

Infu.      

DEXTROSE*

00413

150

5%          (500 ml)

Infu.      

DEXTROSE*

00414

151

(1000ml)

Infu.       

DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3%

00395

152

(500 ml)

Infu.         

DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3%

00396

153

10 mg/2 ml

Inj.

DIAZEPAM*

00418

154

5 mg

Tab.

DIAZEPAM***

00420

155

2 mg

Tab.

DIAZEPAM***

00419

156

1 %

Top.  Gel.

DICLOFENAC  SODIUM

00426

157

100 mg

Supp.

DICLOFENAC SODIUM*

00427

158

50 mg

Supp.

DICLOFENAC SODIUM

00428

159

50 mg

E.C. Tab.

DICLOFENAC SODIUM

02041

160

25 mg

E.C. Tab.

DICLOFENAC SODIUM

00424

161

100 mg

Tab.

DICLOFENAC SODIUM  S.R

01464

162

10 mg/5 ml

Elixir

DICYCLOMINE  HCL

00430

163

20 mg/2 ml

Inj.

DICYCLOMINE  HCL

00431

164

10 mg

Coated Tab.

DICYCLOMINE  HCL

00429

165

E.C. Tab.

DIGESTIVE

00435

166

0.25 mg

Tab.

DIGOXIN

00436

167

60 mg

Scored  F. C. Tab.

DILTIAZEM  HCL

00447

168

50 mg

Scored Tab

DIMENHYDRINATE

00448

169

40 mg/ml          (30ml)

Oral  Drops    

DIMETHICONE  -ACTIVATED

01132

170

40 mg

Tab.

DIMETHICONE  -ACTIVATED

01131

171

Elixir

DIPHEN HYDRAMIN HCL

00454

172

(60 ml)

Syrup      

DIPHEN HYDRAMINE  COMPOUND

00456

173

2.5 mg

Tab.

DIPHENOXILATE

00457

174

75 mg

Coated Tab.

DIPYRIDAMOLE

00461

175

25 mg

Coated Tab.

DIPYRIDAMOLE

00460

176

200 mg/5 ml

Inj.

DOPAMINE HCL**

00468

177

100 mg

Cap.

DOXYCYCLINE

00474

178

20 mg

Scored Tab.

ENALAPRIL  MALEATE

00482

179

5 mg

Scored Tab.

ENALAPRIL  MALEATE

00483

180

0.1 mg/ml  (10ml)

Inj.

EPINEPHRINE**

00490

181

Coated Tab.

ERGOTAMINE - C

00493

182

0,5%

Ophth. Oint.

ERYTHROMYCIN

00499

183

200 mg/5 ml        (100ml)

For Susp.      

ERYTHROMYCIN  -AS ETHYLSUCCINATE

00497

184

400 mg

F.C. Tab.

ERYTHROMYCIN  -AS ETHYLSUCCINATE

00496

185

200 mg

F.C. Tab.

ERYTHROMYCIN  -AS ETHYLSUCCINATE

00495

186

(60 ml)

Syrup      

EXPECTORANT

00523

187

40 mg

F .C. Tab.

FAMOTIDINE

00528

188

20 mg

F .C. Tab.

FAMOTIDINE

00527

189

Eqto 50 mgFe

F.C. Tab.

FERROUS  SULFATE

00531

190

125 mg(25 mgiron)/ml

Oral Drops

FERROUS  SULFATE  7H2O

00530

191

SYRUP 60ML

FIJAN®

07977

192

150  mg

Cap.

FLUCONAZOLE

00538

193

100  mg

Cap.

FLUCONAZOLE

00537

194

50 mg

Cap.

FLUCONAZOLE

00540

195

20 mg

Cap.

FLUOXETINE  -AS  HCL ***

00551

196

10 mg

Cap.

FLUOXETINE  -AS  HCL ***

01512

197

25 mg/ml

Inj.

FLUPHENAZINE  DECANOATE

00555

198

50  mg

Coated Tab.

FLUVOXAMINE  MALEATE***

01827

199

5  mg

Tab.

FOLIC  ACID

01948

200

1 mg

Tab.

FOLIC  ACID

00562

201

50 mg/15 ml

Susp.

FURAZOLIDONE

00569

202

100 mg

Tab.

FURAZOLIDONE

00568

203

10  mg/ml          (2ml)

Inj.

FUROSEMIDE*

00570

204

40 mg

Tab.

FUROSEMIDE

00571

205

300 mg

Cap.

GABAPENTIN***

00573

206

100 mg

Cap.

GABAPENTIN***

00572

207

300 mg

Cap.

GEMFIBROZIL

00584

208

3 mg/g

Opth. Oint.

GENTAMICIN  -AS  SULFATE

00588

209

3 mg/ml

Sterile Eye Drops

GENTAMICIN  -AS  SULFATE

00589

210

40 mg/ml       (80 mg/2 ml)

Inj.         

GENTAMICIN  -AS  SULFATE

00592

211

10 mg/ml       (20 mg/2 ml)

Inj.           

GENTAMICIN  -AS  SULFATE

00587

212

5 mg

Scored Tab.

GLIBENCLAMIDE

00595

213

Bulk

GLYCERIN PHENIQE

60080

214

125 mg

Tab.

GRISEOFULVIN

00613

215

100 mg/5 ml         (60 ml)

Syrup       

GUAIFENESIN

00614

216

5 mg

Scored Tab.

HALOPERIDOL***

00619

217

0/5 mg

Scored Tab.

HALOPERIDOL***

00617

218

5 mg/ml

Inj.

HALOPERIDOL  -AS  LACTATE *

00620

219

Cap.

HEMATINIC

00622

220

5000 u/ml

Inj.

HEPARIN SODIUM**

00624

221

20  mg

For Inj.

HYDRALAZINE HCL

00632

222

50  mg

Scored Tab.

HYDRO CHLOROTHIAZIDE

00636

223

1%         (15 g)

Top. Oint.

HYDRO CORTISONE  ACETATE

00640

224

Ophth. Oint.

HYDRO CORTISONE  ACETATE

00639

225

1%         (15 g)

Top. Cream

HYDRO CORTISONE  ACETATE

02056

226

100 mg/8 ml

For Inj.

HYDRO CORTISONE  -AS  SODIUM SUCCINATE *

00637

227

10 mg/5 ml

Syrup

HYDROXYZINE  HCL

00650

228

25 mg

Coated  Tab.

HYDROXYZINE  HCL

00652

229

10 mg

Coated  Tab.

HYDROXYZINE  HCL

00651

230

20 mg/ml

Inj.

HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE*

00655

231

10 mg

Coated Tab.

HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE

00654

232

100 mg/5 ml

Oral  Susp.

IBUPROFEN

00657

233

400 mg

Coated Tab.

IBUPROFEN

00659

234

25 mg

Coated Tab.

IMIPRAMINE HCL***

00665

235

10 mg

Coated Tab.

IMIPRAMINE HCL***

00664

236

100 mg

Supp.

INDOMETHACIN

00668

237

50 mg

Supp.

INDOMETHACIN

00670

238

25 mg

Cap.

INDOMETHACIN

00669

239

75  mg

Tab.

INDOMETHACIN  SR

00671

240

100 iu/ml

Inj.

INSULIN  ISOPHANE  -NPH  Human

00673

241

100 iu/ml

Inj.

INSULIN  -REGULAR  Human*

00674

242

20 mcg/dose    (dose 300)

Inhaler      

IPRATROPIUM  BROMIDE*

00708

243

10 mg

Tab.

ISOSORBIDE  DINITRATE

00717

244

40 mg

Tab.

ISOSORBIDE  DINITRATE  SR

00718

245

Top. Cream

KETOCONAZOLE

00725

246

200 mg

Scored Tab.

KETOCONAZOLE

00726

247

1 mg/5 ml

Syrup                  

KETOTIFEN  -AS  FUMARATE

00728

248

1 mg

Tab.

KETOTIFEN  -AS  FUMARATE

00727

249

10 g/15 ml

Syrup

LACTULOSE

00731

250

100 mg

Tab. F.C.

LAMIVUDINE

01815

251

50  mg

Scored Tab.

LEVAMISOLE  -AS  HCL

00741

252

Tab.

LEVODOPA - C

02383

253

250 mg

Scored Tab.

LEVODOPA - C  FORTE

00748

254

1.5 mg

Tab

LEVONORGESTROL

16870

255

0,1 mg

Tab.

LEVOTHYROXINE  SODIUM

00751

256

Top. Oint.

LIDOCAINE - H

00762

257

2%            (25 g)

Gel.

LIDOCAINE  HCL*

00756

258

2%            (5 ml)

Inj.        

LIDOCAINE  HCL**

00753

259

Shampoo

LINDANE.

00578

260

Lotion

LINDANE.

00577

261

300  mg

Tab.

LITHIUM  CARBONATE***

00767

262

2  mg

Tab.

LOPERAMIDE  HCL

01848

263

10 mg

Scored Tab.

LORATADINE

01574

264

2 mg

Scored Tab.

LORAZEPAM***

00772

265

1  mg

Scored Tab.

LORAZEPAM***

00771

266

50 mg

Tab.

LOSARTAN  POTASSIUM

01933

267

25  mg

F. C. Tab.

LOSARTAN  POTASSIUM

01822

268

20 mg

Tab.

LOVASTATIN

00773

269

0.5 mg

28 tab

LYNESTRENOL

00775

270

8%            (240 ml)

Susp.       

MAGNESIUM HYDROXIDE 

00777

271

50%  10ml

Inj

MAGNESIUM SULFATE

03823

272

20% 10 ml

Inj

MAGNESIUM SULFATE

08269

273

10% 10 ml

Inj

MAGNESIUM SULFATE

08272

274

50%          (10 ml)

Inj.

MAGNESIUM SULFATE  7H20  **

00780

275

100  mg

Chewable Tab.

MEBENDAZOLE

00786

276

150  mg/ml

Inj.

MEDROXY PROGESTERONE  ACETATE

00791

277

5  mg

Tab.

MEDROXY PROGESTERONE  ACETATE

00792

278

(25+5)mg/0.5ml

Inj

MEDROXY PROGESTERONE +ESTRADIOL

07467

279

250 mg

F.C.Tab. / Cap.

MEFENAMIC  ACID

00794

280

Top. Oint.

MENTHOL  SALICYLATE

00807

281

500 mg

F. C. Tab.

METFORMIN  HCL

00817

282

5  mg

Tab.

METHIMAZOLE

00821

283

1000 mg/10 ml

Inj.

METHOCARBAMOLE

00822

284

500 mg

Tab.

METHOCARBAMOLE

00823

285

250 mg

Scored  F.C. Tab.

METHYL DOPA

00832

286

0/2 mg/ml

Inj.

METHYL ERGONOVINE  MALEATE

00834

287

0,125 mg

S .C. Tab.

METHYL ERGONOVINE  MALEATE

00833

288

40 mg/ml

Inj.

METHYL PREDNISOLONE  ACETATE

00835

289

10 mg/2 ml

Inj.

METOCLOPRAMIDE  -AS HCL OR 2HCL *

00839

290

4 mg/ml       (15 ml)

Oral Drops

METOCLOPRAMIDE  HCL

00840

291

10 mg

Tab.

METOCLOPRAMIDE  HCL

00841

292

50 mg

Tab.

METOPROLOL  TARTRARE

02319

293

500 mg

Vag. Tab.

METRONIDAZOLE

00846

294

250 mg

Tab.

METRONIDAZOLE

00845

295

125 mg/5 ml

Oral  Susp.

METRONIDAZOLE  -AS BENZOATE

00844

296

5 mg/ml

Inj.

MIDAZOLAM  -AS  HCL *

00852

297

Oral Drops

MULTI VITAMIN

00871

298

Cap

MULTIVITAMIN + MINERAL

00868

299

2%           (15 g)

Top. Oint.

MUPIROCIN

00875

300

60  mg/ml         (120 ml)

Susp.      

NALIDIXIC  ACID

00882

301

500  mg

Tab.

NALIDIXIC  ACID

00881

302

0,4  mg/ml

Inj.

NALOXONE*

01341

303

Sterile Eye Drops

NAPHAZOLINE  ANTAZOLINE

00888

304

0,1%

Sterile Eye Drops

NAPHAZOLINE  HCL OR  NITRATE

00887

305

0,05 %

Nasal Drops

NAPHAZOLINE  HCL OR  NITRATE

00886

306

500  mg

E.C. Tab.

NAPROXEN

01606

307

250  mg

Tab.

NAPROXEN

00889

308

500  mg

Chewable  Tab.

NICLOSAMIDE

00897

309

25  mg

Tab.

NICOTINIC  ACID

00899

310

10  mg

Cap.

NIFEDIPINE

00902

311

100 mg

Scored  Tab.

NITROFURANTOIN

00907

312

0,2 %          (30 g)

Top. Cream

NITROFURAZONE

00909

313

0,4 mg

S.L. Cap.

NITROGLYCERIN*

01727

314

6,4 mg

Tab.

NITROGLYCERIN  SR

00915

315

2,6 mg

Tab.

NITROGLYCERIN  SR

00913

316

25 mg

F.C. scored Tab.

NOR TRIPTYLINE  -AS  HCL ***

00922

317

10 mg

F.C. scored Tab.

NOR TRIPTYLINE  -AS  HCL ***

00921

318

100,000 u/ml

For Susp. Drops

NYSTATIN

00925

319

100,000 u

Vag. Tab.

NYSTATIN

00924

320

27 gr

Sachet

O.R.S.

00933

321

200 mg

Scored  F. C. Tab.

OFLOXACIN

00930

322

5mg

Tab

Olanzapine (بر اساس سهم سازمان 90درصد)***

01907

323

20 mg

Cap.

OMEPRAZOLE

00931

324

10 mg

Tab.

OXAZEPAM***

00934

325

10 u/ml

Inj.

OXYTOCIN

00939

326

Syrup

PEDIATRIC  GRIPPE

00956

327

1,200,000 u

For  Inj.

PENICILLIN G  BENZATHINE  -PENICILLIN LA 

00958

328

800,000 u

For  Inj.

PENICILLIN G  PLUD PROCAINE

00962

329

250 mg      400,000 u/5 ml  (100ml)

For Oral Sol.    

PENICILLIN V  POTASSIUM

00963

330

500 mg      (800,000 u)

F.C. Tab.

PENICILLIN V  POTASSIUM

00966

331

For Inj.

PENICILLINE   6-3-3

00968

332

1%           (60 ml)

Shampoo

PERMETHRIN

01779

333

8 mg

Coated Tab.

PERPHENAZINE***

00975

334

4 mg

Coated Tab.

PERPHENAZINE***

00973

335

2 mg

Coated Tab.

PERPHENAZINE***

00972

336

100 mg

F.C. Tab.

PHENAZO PYRIDINE  HCL

00976

337

100 mg

Tab.

PHENO BARBITAL***

00979

338

60 mg

Tab.

PHENO BARBITAL***

00982

339

15 mg

Tab.

PHENO BARBITAL***

00980

340

200 mg/ml

Inj.

PHENO BARBITAL  SODIUM*

00977

341

0,5%

Nasal  Drops

PHENYL EPHRINE  HCL

00989

342

0,25%

Nasal  Drops

PHENYL EPHRINE  HCL

00988

343

Scored Tab.

PHENYTOIN  COMPOUND***

00996

344

250  mg/5 ml

Inj.

PHENYTOIN  SODIUM*

00995

345

100  mg

Cap.

PHENYTOIN  SODIUM***

00993

346

585. 5 mg/5 ml

Syrup

PIPERAZINE  HEXAHYDRATE  -AS CITRATE 

01012

347

0,5%  w/w

Top. Gel.

PIROXICAM

01016

348

20  mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

349

10  mg

Cap.

PIROXICAM

01017

350

Otic  Drops

POLYMYXIN - NH

01024

351

20  mEo/10 ml

For Infu.

POTASSIUM  CHLORIDE**

01641

352

10%           (80 g)  

Vag. Gel.       

POVIDONE  IODINE

01038

353

5  mg

Scored Tab.

PRAZOSIN  -AS  HCL

01043

354

1  mg

Tab.

PRAZOSIN  -AS  HCL

01042

355

5  mg

Tab.

PREDNISOLONE

01045

356

50 mg/ml

Inj.

PROGESTERONE

01058

357

25 mg/ml           (2 ml)

Inj.        

PROMETHAZINE  HCL

01061

358

113 mg/100 ml       (60ml)

Syrup       

PROMETHAZINE  HCL

01060

359

40  mg

Scored F. C. Tab.

PROPRANOLOL  HCL***

01068

360

10  mg

F.C. Tab.

PROPRANOLOL  HCL***

01067

361

30  mg/5 ml

Syrup

PSEUDO EPHEDRINE  HCL

01076

362

SACHET

PSYLLIUM 

13798

363

50  mg/5 ml

Susp.

PYRVINIUM  -AS  PAMOATE

01085

364

75 mg/5 ml

Syrup

RANITIDINE

10188

365

25 mg/ ml        (2ml)

Inj.       

RANITIDINE  -AS  HCL *

01094

366

150  mg

F.C. Tab.

RANITIDINE  -AS  HCL 

01093

367

100 mg / 5ml

Suspension

RIFAMPIN

01816

368

300  mg

Cap.

RIFAMPIN  -REFAMPICIN

01103

369

150  mg

Cap.

RIFAMPIN  -REFAMPICIN

01101

370

(1000 ml)

Infu.      

RINGER  S

01104

371

(500 ml)

Infu.      

RINGER  S

01105

372

(1000 ml)

Infu.      

RINGER LACTATE*

01106

373

(500 ml)

Infu.      

RINGER LACTATE*

01107

374

2  mg

Tab.

RISPERIDONE***

01774

375

1  mg

Tab.

RISPERIDONE***

01773

376

100 mcg/dose   (200dose)

Aerosol    

SALBUTAMOL*

01115

377

2 mg/5 ml

Syrup

SALBUTAMOL  -AS SULFATE

01112

378

10 mg/g           (50 g)

Top. Cream     

SILVER  SULFADIAZINE

01130

379

7.5 %           (50ml)

For  Infu.

SODIUM  BICARBONATE*

01140

380

0/9%            (1000 ml) 

Irrigation     

SODIUM  CHLORIDE*

01142

381

0/9%            (500 ml)

Irrigation    

SODIUM  CHLORIDE

01145

382

0/9%            (1000 ml)

Infu.       

SODIUM  CHLORIDE

01141

383

5%               (50 ml)

ViaL      

SODIUM  CHLORIDE*

01148

384

0/9%            (500 ml)

Infu.     

SODIUM  CHLORIDE*

01144

385

0/65%

Nasal Drops

SODIUM  CHLORIDE

01146

386

5 g/ Sachol

Powder

SORBITOL*

01162

387

 2 g

For Inj.

SPECTINOMYCIN -AS  2HCL

01166

388

100 mg

Scored Tab.

SPIRONOLACTONE

02099

389

25 mg

Scored Tab.

SPIRONOLACTONE

01169

390

1  g

For  Inj.

STREPTOMYCIN  -AS  SULFATE

01173

391

500 mg

Scored Tab.

SUCRALFATE

01179

392

Sterile Eye Drops

SULFACETAMIDE  SODIUM

01181

393

Sterile Eye Drops

SULFACETAMIDE  SODIUM

01180

394

500mg

Tab

SULFASALAZINE

01183

395

250 mg/ml

Inj.

TESTOSTERONE  ENANTATE

01201

396

0,5%

Sterile Eye Drops

TETRACAINE  HCL

01204

397

3%            (15 g)

Top. Oint.

TETRACYCLINE  HCL

01208

398

Ophth Oint.

TETRACYCLINE  HCL

01206

399

250 mg

Cap.

TETRACYCLINE  HCL

01207

400

120 mg

Syrup

THEOPHILLINE  G.

01211

401

200 mg

Tab.

THEOPHILLINE  SR.

01209

402

25 mg

Coated Tab.

THIORIDAZINE  HCL***

01222

403

10 mg

Coated Tab.

THIORIDAZINE  HCL***

01220

404

0,5%

Sterile Eye Drops

TIMOLOL  -AS  MALEATE

01226

405

0,05%          (15 g)

Top. Cream

TRETINOIN

01245

406

40 mg/ml

Inj.

TRIAMCINOLONE  ACETONIDE

01247

407

0.1%            (15 g)

Top.Cream

TRIAMCINOLONE  ACETONIDE

01248

408

0,1%            (15 g)

Top.  Olnt.

TRIAMCINOLONE  ACETONIDE

01249

409

(15 g)

Top  Olnt

TRIAMCINOLONE  N.N

01251

410

Cream

TRIAMCINOLONE  N.N

02107

411

Tab.

TRIAMTERENE - H

01252

412

1  mg/ml

Inj.  (IM)

TRIFLUO PERAZINE  -AS  2HCL

01254

413

2  mg

Coated Tab.

TRIFLUO PERAZINE  -AS  2HCL ***

01255

414

1 mg

Coated Tab.

TRIFLUO PERAZINE  -AS  2HCL ***

01253

415

2  mg

Tab.

TRIHEXYPHENIDYL  HCL***

01258

416

100  mg

Scored Tab.

TRIMIPRAMINE  -AS  MALEATE ***

01259

417

25  mg

Tab.

TRIMIPRAMINE  -AS  MALEATE ***

01260

418

Vag. Cream.

TRIPLE  SULFA

01264

419

200  mg

E .C. Tab.

VALPROATE  SODUIM***

01275

420

 80 mg

Tab

Valsartan (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

05423

421

40 mg

Coated Tab.

VERAPAMIL  HCL

01279

422

25,000  u

Cap.

VITAMIN  A

01372

423

Oral Drops

VITAMIN  A+D

01290

424

30 g

Oint.

VITAMIN  A+D

01291

425

300 mg

Tab.

VITAMIN  B1 -THIAMINE  HCL  

01293

426

50 mg/ml            (2ml)

Inj.        

VITAMIN  B6  -PYRIDOXINE  HCL

01295

427

40 mg

Tab.

VITAMIN  B6  -PYRIDOXINE  HCL

01297

428

150 mg/ml          (2ml)

Inj.         

VITAMIN  B6  -PYRIDOXINE  HCL 

01296

429

Pearl

VITAMIN  D3

01303

430

300,000 u

Inj.

VITAMIN  D3 -COLECALCIFEROL

01814

431

10 mg/ml

Inj.

VITAMIN  K  -PHYTONADIONE

01003

432

1 mg/0.5 ml      

Inj.        

VITAMIN  K  -PHYTONADIONE *

01004

433

(5 ml)

Inj.       

WATER -P *

04770

434

20%          (30 g)

Top. Oint.

ZINC  OXIDE

01316

435

220 mg

Cap.

ZINC SULFATE

01318

436


دفعات مشاهده: 1003 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرایط استاندارد انبار دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

شرایط استاندارد انبار دارویی

 شرایط ساختمان :

انبارها باید دارای ساختمان مستحکم با وسعت کم بوده و کف انبار بتونی و یا دارای کف‌پوش مقاوم باشد و همه روزه کف انبار به روش خشک ( با جاروی برقی صنعتی ) نظافت شود.

از شستن کف انبارها و مرطوب کردن آنها به علت ایجاد رطوبت و رسیدن صدمه به کارتن‌هاو داروها خودداری گردد. نظافت کلیه انبارها باید هر روز انجام و انبارها سرپرست نظافت داشته باشد.

زیر درب و دیوارها و سقف انبارها باید فاقد روزنه و منفذ بوده و از ورود حشرات و حیوانات موذی و پرندگان به داخل انبارها باید جلوگیری به عمل آید.

سقف انبارها باید عایق بوده و برای خنک کردن در ایام تابستان از هواکش­های متعدد، کولرهای گازی و یا چیلر استفاده شود.

حرارت و رطوبت انبار :

 کلیه انبارهای دارویی باید دارای رطوبت‌سنج و میزان‌الحراره بوده و درجه حرارت و رطوبت همه روزه در وقت معین کنترل و در کارت مخصوص ماهیانه ثبت شود و در محل انبار بایگانی گردد.

 در کلیه مواقع حتی در ایام تعطیل انبارها باید دارای شرایط ویژه خود بوده و شرایط نگهداری داروها رعایت شود. برای این منظور چند انبار به شرح زیر مورد نیاز می‌باشند.

 سردخانه برای داروهایی که زیر˚C 8 نگهداری می‌شوند ( درجه استاندارد 8-2 درجه )

 انبار خنک با درجه حرارت ˚C 15-8 ( Cool place )

 انبار معمولی با درجه حرارت ˚C 30-15

قفسه‌بندی :

در کلیه انبارهای دارویی می‌باید قفسه‌بندی فلزی نصب و از ظرفیت انبار در چند طبقه با استفاده از بالا بر استفاده شود.

کلیه اجناس و داروهای موجود در انبار دارویی که شامل: قرص، کپسول، شربت، آمپول، سرم، ضدعفونی کننده‌ها و لوازم پزشکی است باستی به نحو مطلوب طبقه‌بندی شوند و به هر کدام قسمت معینی از فضای انبار اختصاص داده و بر اساس تاریخ انقضاء در قفسه‌ها جا داده شوند. به طوری که داروهای با تاریخ مصرف نزدیک در جلو و به همین ترتیب بقیه در پشت آنها چیده شوند تا داروهایی که تاریخ مصرف کوتاه‌تری دارند، زودتر توزیع شوند. ( FEFO )

چیدن :

چیدن باید به گونه‌ای باشد که برداشتن آنها آسان بوده و به بقیه ضرر نرساند.

از نکات عمده در چیدن اجناس در قفسه‌ها توجه به وزن و حجم اجناس است به طوری­که اجناس کم حجم و سبک در طبقه‌های فوقانی قرار می‌گیرند.

چیدن صحیح کالا در انبار در بالا بردن راندمان و ایجاد نظم و کاهش هزینه‌ها و به خصوص وقت، بسیار مؤثر است.

 مهمترین عوامل در نحوه چیدمان دارو، موارد زیر می‌باشد :

1- میزان تقاضا :

تقاضای زیاد !حمل و نقل بیشتر ! بایستی در دسترس و نزدیک محل کار باشد.

2- وجه تشابه

3- مشخصات کیفی کالا :

این مورد در مورد مواد و داروهایی که کنار هم بودن آنها، امکان ضرر و زیان زدن دارد، بسیار حائز اهمیت است.

4- اندازه و حجم کالا :

اجناس با حجم زیاد بایستی با پالت و در نزدیکی محل ورود و خروج اجناس انبار شوند. اجناس کوچک با حجم کم و کوچک بهتر است در نقاط دورتر انبار شوند همینطور باید در کارتن‌های کوچک یا ظروف پلاستیکی گذاشته شوند.

اجناس سنگین و یا ظروف حاوی موادی که امکان لیک کردن (نشتی دادن) دارند در قسمت‌های پایین چیده شوند.

 نکات مورد توجه :

1- استفاده از حداکثر فضای بالای سر :

حتی‌الامکان اجناس را نباید پخش چید بلکه بوسیله قفسه‌بندی و یا استفاده از پالت بر روی هم قرار داد، تا در مواقع خاص چون حریق یا تعمیرات لوله و سیم‌کشی و تعمیر سقف، بتوان فضای کافی در اختیار داشت.

2- رعایت اندازه اجناس :

قفسه‌ها بایستی طوری نصب شوند که اندازه ابعاد آن ضریبی از اندازه کالا باشد تا بتوان حداکثر بهره را از فضای داخل قفسه‌ها برد.

3- فواصل قفسه‌ها :

فاصله باید به گونه‌ای باشد که دو نفر به راحتی از آن عبور نمایند و در صورت استفاده از میزهای چرخدار و یا وسایل دیگر به اندازه کافی فضا باید وجود داشته باشد.

 اصول ایمنی انبارهای دارویی :

 • از قرار دادن اجناس آتش‌زا و چیزهایی که ممکن است با یک جرقه باعث آتش‌سوزی شود در انبار بایستی جلوگیری شود.
 •  از قرار دادن اجناسی که در مواقع اضطراری باعث مسدود شدن درب‌های انبار می‌شود در نزدیکی درها، جلوگیری شود.
 • سیم‌کشی انبار بایستی در نهایت دقت توسط متخصصین انجام شود. می‌باید از کابل و کانال و مهتابی‌های که روکش داشته‌باشند استفاده گردد و کلیه کلید پریزها در کنار درب ورودی در جعبه‌‌ها جا داده شوند و برای هر قسمت فیوز جداگانه نصب شود. و کل سیستم برق انبار به یک کلید اصلی مجهز باشد که در موقع خروج خاموش شود.
 • انباردارها بایستی موقع خروج از خاموش بودن کلیه لوازم برقی مطمئن شوند.
 • پشت پنجره و درب انبارها می‌بایست حفاظ و دزدگیر نصب شود و از قفل‌های قابل اطمینان استفاده شود.
 • از لوله‌کشی آب ، گاز فاضلاب ، در داخل انبار و سقف‌های آن جلوگیری شود.
 • کف انبارها باید به گونه‌ای باشد که مقداری از سطح فضای بیرون بالاتر باشد تا در موقع بارندگی شدید از ورود آب به داخل انبار جلوگیری شود.
 •  تا آنجا که ممکن است از پالت‌های فلزی و چوبی برای کف انبارها استفاده شود.
 • در کلیه انبارها باید کپسول آتش‌نشانی(پودر یا گاز) در کنار درب ورودی انبار، شیلنگ آب و دستگاه­های خبر دهنده و تابلوی راهنمای اطفای حریق نصب و به موقع سرویس شود و افراد آموزش دیده در تمام شیفت‌های کاری حضور داشته باشند و تابلوی عدم مصرف دخانیات یا سیگار در کلیه قسمت‌ها نصب شود.

دفتر انبار :

دفتر انبار باید جداگانه بوده و یا بوسیله دیوار و سقف شیشه‌ای از محوطه انبار جدا شود. برای هر دارو باید کارت موجودی داشته و موجودی روز با کارت تطبیق شده و چنانچه بتوانند در هر فاکتور فروش شماره سری ساخت دارو را نیز ثبت بنمایند ارجحیت دارد.

 انبار مرجوعی‌ها و ضایعات :

انبار جداگانه‌ای باید تدارک دیده شود و لیست ضایعات را تهیه کرد و در برنامه معدومی سالیانه قرار داد.

انبار مواد آتش‌زا و حلال­های آلی باید خارج از ساختمان انبار بوده و با کلیه ساختمان‌ها فاصله داشته باشد و صرفاً جهت نگهداری مواد آتش‌گیر و مواد بخار بکار رود. این انبار باید دارای دیوارهای بتونی، آجری و سقف عایق باشد پنجره‌ها باید در ارتفاع بسیار بالا بوده و دیوارها و زیر درب فاقد درز و روزنه باشد. کلید برق باید ضدجرقه بوده و بیرون درب انبار قرار گیرد. داخل انبار دارای خبر دهنده ( اعلان)حریق و سیستم اطفای حریق و تابلوی راهنمای آتش‌نشانی باشد. انبار باید مجهز به سیستم خنک کننده و یا هواکش‌های دائمی باشد که بادی بوده و کلید برق آنها در بیرون درب انبار و ضد جرقه باشد.

 نگهداری داروها در شرایط مناسب و استاندارد :

در صورت رعایت استانداردهای نگهداری دارو می‌توان مطمئن بود که شرایط نگهداری آنها مناسب بوده و داروها از کیفیت مطلوب برخوردار هستند.

 نظافت و نگهداری :

حشرات و جوندگان :

حشرات و جوندگان داروها و بسته‌بندی آنها را می‌خورند و آسیب می‌رسانند تمیز کردن محل نگهداری داروها و نیز قرار ندادن غذا و نوشیدنی در این محل‌ها، باعث کاهش تمایل حشرات و جوندگان برای ورود به محل­های نگهداری داروها می‌شود. اگر جانورانی مانند موش مشکل اساسی برای انبارها بوجود آورند باید تمهیداتی صورت گیرد.

گرمای شدید و نور :

قرار گرفتن در معرض نور مستقیم، تغییر ماهیت (فیزیکی و شیمیایی ) داروها را در پی دارد و سبب کاهش عمر مفید آنها می‌شود.

تهویه مطبوع یکی از روش‌های بسیار مناسب برای متعادل نگهداشتن دمای محل نگهداری داروها است که با توجه به گرانی در همه جا قادر به بکارگیری از آن نیستیم.

ابزاری مانند پنکه های سقفی و دستگاه­های تهویه با فشار با توجه به ارزان بودن و نظر به اینکه گردش هوای مناسبی را در محل‌های نگهداری ایجاد می‌کنند و از این طریق دمای محیط را کاهش می‌دهند، می‌توانند جایگزین مناسبی برای سیستم‌های تهویه مطبوع به شمار آیند.

نور مستقیم آفتاب نیز از عواملی است که از طریق افزایش دما، کیفیت داروها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. بدین منظور بایستی داروها در جعبه‌هایی که با آنها حمل می‌شوند نگهداری شود و نیز از تابش مستقیم نور آفتاب به درون محوطه محل‌های نگهداری داروها جلوگیری به عمل آید.

 حذف خطر نفوذ آب به انبارها :

نفوذ آب، داروها و بسته‌بندی آنها را خراب می‌کند. حتی اگر خود داروها با نفوذ آب تخریب نشوند، تخریب بسته‌بندی توسط آب و نامطلوب شدن شکل ظاهری آنها، عدم پذیرش گیرنده خدمت ( بیمار ) را در پی دارد.

ترمیم سقف‌ها و دیوارهایی که آب از آنها نشت می‌کند و نیز جلوگیری از نشت آب از پنجره‌ها این مشکل را تا حد قابل توجهی حل خواهد کرد.

قرار دادن داروها روی پالت‌هایی با ارتفاع cm 10 از سطح زمین و فاصله cm 30 از دیوارها مانع تخریب آنها توسط آب خواهد شد.

 ابزار آتش‌نشانی :

آب وسیله مناسبی برای خاموش کردن آتش‌های چوب و کاغذ است ولی در آتش‌سوزی‌هایی با منشأ جریان الکتریسیته کمک کننده نیست. وجود کپسول‌های آتش‌نشانی(که در دوره‌های مناسب شارژشده است)در محل­های مناسب(نزدیک درهای ورود و خروج) از اهمیت خاصی برخوردار است.درصورت عدم دسترسی به کپسول‌های آتش‌نشانی، سطل­های آماده شن جایگزین مناسبی برای آنهاست.

مهمترین مسئله وجود پرسنل آموزش دیده است.

 نگهداری داروها جدا از مواد قابل اشتغال و رعایت نکات ایمنی :

بعضی از موادی که قابلیت اشتعال بالایی دارند ( مانند الکل ) و ممکن است که در محل نگهداری داروها نگهداری شوند، باید جدا از داروها و نزدیک به ابزار اطفای حریق نگهداری شوند.

داروها بایستی cm 10 بالاتر از سطح زمین و به فاصله cm 30 از دیوارها و کارتن‌های دیگر و رعایت حداکثر ارتفاع cm 250 نگهداری شوند.

با این کار از آسیب احتمالی ناشی از ورود آب، حیوانات جونده و خاک و گرد و غبار می‌توان پیشگیری نمود.

 با حفظ فاصله cm 30 از وسیله‌ها و سایر کارتن‌های دارویی، بازدید از کارتن‌ها، تمیز کردن فاصله بین آنها و جریان یافتن هوا بین محموله‌ها امکان­پذیر می‌شود و امکان رفت و آمد در بین کارتن‌ها سبب می‌شود که نظافت محموله‌ها، خواندن برچسب‌ها و مشخص کردن محموله‌هایی که بر اساس تاریخ انقضای مصرف باید سریعتر توزیع شوند عملی‌تر شود.

بدیهی است که در انبارهای بزرگ پالت‌ها در مقایسه با قفسه‌ها بیشتر قابل استفاده هستند پالت ارزان قیمت است و با استفاده از آن حمل و نقل محموله‌های بزرگ به راحتی انجام می‌شود. پالت‌ها همینطور بیشترین فضای استاندارد را در مقایسه، با فضایی که اشغال می‌کنند، برای نگهداری محوله‌ها ایجاد می‌کنند. ارتفاع نگهداری محموله‌ها، چه با استفاده از پالت و چه بدون آن، نباید بیش ازcm 250 شود. نگهداری محموله‌ها با ارتفاع بیشتر از این سبب آسیب به کارتن‌های ردیف‌های پایین‌تر می‌شود. همچنین نگهداری محموله‌ها با این مقدار ارتفاع یا کمتر از این سبب آسیب کمتر به پرسنل محل نگهداری داروها در صورت سقوط کارتن‌ها خواهد شد.

 نگهداری داروها دور از سموم، مواد شیمیایی، فایل­های کهنه، لوازم اداری و سایر داروهای نامربوط

نزدیکی داروها به سموم و مواد شیمیایی منجر به زودرس شدن تاریخ انقضای داروها می‌شود و بایستی به این نکته توجه شود.         


دفعات مشاهده: 1509 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش