دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

معرفی پرسنل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

واحد سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس

اکرم اسمعیل زاده          کارشناس مسئول واحد سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس

فروزان حیدری               کارشناس ستادی واحد سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس


دفعات مشاهده: 1300 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

معرفی واحد

مهمترین سرمایه در هر خانواده فرزندان آن ودر هر جامعه‌ای نیروی انسانی آ‌ن جامعه است .کشور ایران یکی از جوانترین جوامع معاصر است به نحویکه قریب5/42درصدجمعیت کشورراگروه سنی25-6سال تشکیل میدهد.اکثر کودکان ،نوجوانان وجوانان24-6سال کشور درحال تحصیل وکار ودرمعرض مخاطرات جسمی وروانی واجتماعی ویژه

این سنین میباشندکه تقویت رفتارهای سلامتی ازاین مخاطرات جلوگیری خواهد نمود. لذا آموزش و بهداشت دو موضوع مهم پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور خواهد بود.نیروی انسانی به سلامت آموزش علوم و فنون و همراه آن اخلاق حمیده‌‌ی انسانی و صفات بشر دوستانه نیاز دارد و مدرسه ارزنده‌ترین واحد اجتماعی سازمان یافته برای تأمین این نیاز می‌باشد . مدرسه نهادی است که در آن یک سوم جمعیت کشور در زمان معین

برای آموزش وپرورش گردهم می‌آیند. بنابراین برای توسعه‌ی بهداشت دانش آموزان،کارکنان مدرسه ،خانواده‌ها و بالاخره جامعه، مدرسه جایگاه فوق العاده‌ای است. زیرافرصت‌های دستیابی به دستاوردهای مهم بهداشت و آموزش را با سرمایه‌گذاری اندک درآموزش و منابع بهداشتی فراهم می‌کند. مدرسه در هر جامعه یک نهاد بنیادی است که علاوه بر امکان توسعه بهداشت دانش‌آموزان توسعه بهداشت تمامی جامعه را به وجود می‌آوردکودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند بدین سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است. دانش آموزان قشر آسیب پذیر جامعه بوده که ارائه خدمات جهت آنها در جوامع مختلف متفاوت می باشد. اما اساساً برای همه دانش آموزان مدارس صرفنظر از اختلافات نژاد، آب و هوا و منطقه جغرافیایی، مسائل همسان و نقطه نظرات مشترکی وجود دارد به طوری که در اکثر کشورهای جهان مراقبت های بهداشتی دانش آموزان وآموزش آنها ازمهمترین مسائل ویژه بهداشتی می باشد.

 واحد سلامت نو جوانان ،جوانان ومدارس یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوجوانان، جوانان و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی (مدارس) را بر عهده دارد فعالیت های این واحد به دلایل زیر حائز اهمیت است:

 •  بخش عظیمی ازجمعیت کشورراتشکیل می دهد.
 •  به دلیل کامل نشدن مهارتها وشرایط سنی،آسیب پذیرودرمعرض ابتلابه بیماریهای عفونی خطرناک هستند.
 •  پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد بااین کار می توان گام بزرگی در پیشگیری از بیماریها در سنین بالاترهزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند برداشت .
 • از مهمترین گروههای در معرض خطر حوادث،سوانح ونیز خشونت هستند.
 • دانش آموزان چون درسن فراگیری هستند قادرندآموزشهای بهداشتی را به خوبی بیاموزند بکار گیرند وبه خانواده واجتماع انتقال دهند، با توجه به این نکات
 • برنامه بهداشت مدارس از جایگاه و اهمیت ویژه ای در ارتقای سطح سلامت دانش آموزان جامعه برخوردار است .

 کارشناسان واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس به منظور تحقق رسالت اصلی این واحدکه همان تامین،حفظ وارتقاءسلامت جسمانی و روانی دانش آموزان است ، برنامه های مختلفی را از قبیل آموزش بهداشت به گروه هدف، مراقبتهای بهداشتی از قبیل (غربالگری، معاینات پزشکی، واکسیناسیون، پدیکولوزیس) ، برنامه های بهداشت باروری وبلوغ، سلامت محیط مدارس و بوفه‌ها، تغذیه مدارس و برنامه‌های مشارکتی برون بخش (و حوادث در مدارس) راسالانه به اجرا در می‌آورد و برای موفقیت در امور مذکور با سازمانها و اداراتی مانند: آموزش و پرورش ، واحد پیشگیری از بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت دهان و دندان، بهداشت محیط و حرفه ای، آموزش بهداشت، گسترش شبکه، امور دارویی و آمار در تعامل و همکاری تنگاتنگ است.

 تعریف بهداشت مدارس

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت مدارس عبارتست ازمجموعه اقداماتی که به منظور تشخیص تامین وارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی دانش آموز ان و آندسته از کارکنانی که به نحوی درارتباط بادانش آموزان قراردارند به اجرا درمیآید . منظوراز دانش آموز ، کلیه افرادی است که درمقاطع وپایه های تحصیلی مختلف ازپیش دبستانی تا پیش دانشگاهی درآموزشگاههای کشوربه تحصیل اشتغال دارند .

 هدف کلی :

هدف کلی بهداشت مدارس عبارتست ازتشخیص ، تامین وارتقاء سلامت جسمی ، روانی واجتماعی ومعنوی دانش آموزان وکارکنان مدارس

 اهداف اختصاصی :

بهداشت مدارس ضمن فعالیت برای تحقق اهداف بهداشت عمومی ، برای دستیابی به اهداف اختصاصی زیر تلاش می کند :

 • ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان
 •  ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد بهداشتی کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان
 •  ایجاد میل به سلامت درکودکان ونوجوانان دانش آموز
 • آموزش ، تمرین مهارت های سالم زیستن به نحوی که طبیعت ثانوی آن ها شود .
 • بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس

 طراحی نظام کارآمد و اثربخش برمبنای نیازهای دانش آموزان ، مدارس وجامعه

 • *ساماندهی هماهنگی بین بخشی در زمینه برنامه های بهداشت مدارس
 • *توسعه وبهبود کمی وکیفی ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی گروه های هدف بهداشت مدارس
 •  ساماندهی نظام اطلاعات بهداشت مدارس
 • ساماندهی جلب مشارکت سازمانهای دولتی وغیردولتی ومردم درارائه خدمات بهداشت مدارس
 •  بهبود کیفی آموزش بهداشت به دانش آموزان ، والدین و کارکنان مدارس
 • تامین دسترسی دانش آموزان وکارکنان مدارس به خدمات بهداشت مدارس
 •  افزایش توانمندی کارکنان در زمینه ارائه خدمات بهداشت مدارس
 •  ساماندهی تربیت ، جذب ، توزیع وتقویت نیروی انسانی ومنابع مالی مورد نیازبهداشت مدارس
 •  ساماندهی نظام پایش وارزشیابی بهداشت مدارس

 اصول کلی خدمات بهداشت مدارس

برنامه ها و فعالیت های بهداشت مدارس را درچهارمحورکلی آموزش بهداشت درمدرسه ، مراقبت بهداشتی درمانی دانش آموزان ، تدارک و نظارت برایمنی وبهداشت محیط مدرسه ، نظارت برتغذیه دانش آموزان درمدرسه مطرح و مورد مطالعه قرارداد عناوین کلی برنامه های بهداشت مدارس به شرح زیرمی باشد .

 الف - آموزش بهداشت مدارس

آموزش بهداشت به دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان ازطریق برنامه های درون مدرسه

آموزش بهداشت به دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان ازطریق برنامه های خارج ازمدرسه

 ب - مراقبت بهداشتی ودرمانی دانش آموزان

برای هرگونه اقدام جهت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به دانش آموز باید تعاریف عملی روشنی ازدانش آموز نیازمند به مراقبت های بهداشتی ودرمانی داشته باشیم وبرای انجام این امر نیازمند شاخص های سلامت دانش آموز و معیارهای مداخله هستیم بنابراین ارائه خدمات بهداشتی درمانی درقالب فعالیت های زیرقابل اجرا می باشد :

 •  ارزیابی سلامت دانش آموز هنگام ورود به پایه اول ابتدایی وتشکیل وثبت شناسنامه بهداشتی اوبه منظور مداخله به هنگام برای رفع مشکل
 • انجام معاینات دوره ای براساس دستورالعمل اجرای شناسنامه سلامت دانش آموز به منظورمراقبت بهداشتی
 •  معاینات متناوب بهداشتی با هدف بیماریابی ، ارجاع ودرمان
 •  مراقبت ازدانش آموزان نیازمند مراقبت های ویژه مثل مبتلایان به بیماریهای مزمن
 •  مراقبتهای فوری درصورت نیازبه کمک های اولیه مثل حوادث ، زخم ها وبیماریهای ناگهانی
 •  ثبت وگزارش وپیگیری موارد ارجاع شده ومرجوعی ازمراکزبهداشتی درمانی

 ج – تدارک ،نظارت برایمنی وبهداشت محیط مدرسه

 برای تامین ، نگهداری واستفاده ازمحیط فیزیکی مناسب خدمات زیرمورد تاکید می باشد :

 •  رعایت استانداردهای لازم برای محیط فیزیکی وتاسیسات وتجهیزات بهداشتی مدرسه
 •  اعمال مدیریت و نظارت برنگهداری مناسب از امکانات بهداشتی محیط مدرسه
 •  اعمال مدیریت ونظارت براستفاده مناسب از امکانات بهداشتی موجود

 د – نظارت برتغذیه دانش آموزان

بهبود تغذیه کودکان درسنین مدرسه مستلزم مجموعه فعالیت های هماهنگ وبرنامه ریزی شده است بهداشت مدارس در پناه آموزش های صحیح به دانش آموزان ، والدین و کارکنان مدارس می تواند دو اقدام اساسی زیررا دربهبود تغذیه سنین مدرسه انجام دهد

 •  اول نظارت برنحوه عرضه وتوزیع مواد غذایی به دانش آموزان درداخل واطراف مدرسه
 •    دوم عرضه مواد غذایی مغذی وسالم برای ایجاد عادات غذایی مناسب در دانش آموزان


دفعات مشاهده: 1359 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

شرح وظائف کارشناس مسئول

 •  مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش مرکز را شناسایی نمایند.
 •  نظارت برجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیت ها وگزارش  به ستاد معاونت بهداشتی
 •  بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
 •  شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاس های آموزشی و...
 •  تهیه وتدوین وارائه متون رسانه و مدول های علمی آموزشی در زمینه  بهداشت مدارس برای گروه هدف      بهداشت مدارس ، دانش آموز ، والدین ، کارکنان ومعلمین 
 •  اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
 •  بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه  های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها
 •  تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی
 •  تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویاسازی و ارتقاء  سیستم
 •  بررسی وضعیت موجود برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی و تجهیزات  هماهنگی
 •  همکاری بین واحدسلامت مدارس با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه  برنامه سلامت مدارس
 •  هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 •  فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین درارتقای بهداشت مدارس
 •  همکاری با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتی  دربرنامه ریزی های تفضیلی
 •  نظارت،پایش وارزشیابی مستمرومداوم ازفعالیت های بهداشت مدارس  مراکز وخانه های بهداشت تابعه
 •  تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی  معاونت بهداشتی
 •  تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

  شرح وظائف کارشناس بهداشت مدارس درمرکزبهداشت

 • جمع آوری وجمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیت ها وگزارش به کارشناس مسؤول
 • نظارت وبررسی فرم های آماری و گزارش دهی ماهانه مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه
 • اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
 • همکاری دربررسی شناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها
 • تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی
 • همکاری بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ونیروی انسانی  تجهیزات ، ملزومات
 • هماهنگی و همکاری بین واحدبهداشت مدارس وسایربخشهای مرتبط درجهت  توسعه برنامه های مدارس
 • هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 •  نظارت ، پایش وارزشیابی مستمر ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز  وخانه های بهداشت تابعه
 • برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان  براساس دستورالعمل های ابلاغی
 •  برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان  پایه اول متوسطه
 •  هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی  وبهداشت محیط مدارس
 •  برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه درمدارسازقبیل شیرمدارس ، آهن یاری،پایش یدادرار و...

دفعات مشاهده: 1356 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خدمات قابل ارائه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

خدمات قابل ارائه

 • معاینات غربالگری و بالینی دانش آموزان مقطع اول ابتدایی (نوآموزان) و تکمیل شناسنامه سلامت
 • معاینات غربالگری و بالینی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول و تکمیل شناسنامه سلامت
 • معاینات غربالگری و بالینی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم و تکمیل شناسنامه سلامت
 • هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون نوآموزان( دانش آموزان مقطع اول ابتدایی )
 • هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون توام در بین دانش آموزان 16-14 سال
 • اجرای طرح بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز و خانواده آنان
 • معاینات غربالگری و بالینی دانش آموزان مقطع اول ابتدایی (نوآموزان) و تکمیل شناسنامه سلامت

زمان مراجعه ارباب رجوع: در طول سه ماهه دوم سال

مدارک مورد نیاز :

 • شناسنامه سلامت که مشخصات نوآموز در آن ثبت شده باشد.
 • اصل کارت واکسن که ممهور به "مهر تکمیل است" باشد.
 • دفترچه بیمه در صورت داشتن.
 • اصل شناسنامه دانش آموز.
 • اصل شناسنامه یکی از اولیا.

 مراحل انجام کار :

 • مراجعه نوآموز به مدرسه محل ثبت نام و دریافت معرفی نامه.
 • تکمیل واکسیناسیون دانش آموز و ممهور نمودن کارت واکسن به مهر"واکسیناسیون تکمیل است"
 • مراجعه نوآموز به نزدیک ترین پایگاه سنجش و دریافت شناسنامه سلامت
 • انجام ارزیابی های غربالگری در پایگاه سنجش، تکمیل بخش مربوط به غربالگری در شناسنامه سلامت
 • انجام معاینات پزشکی عمومی و معاینات دهان و دندان و آموزش های مربوطه در مرکز بهداشتی درمانی یا پایگاه سنجش ،تکمیل بخش مربوط به معاینات بالینی شناسنامه سلامت و ممهور نمودن شناسنامه سلامت به مهر پزشک
 • مراجعه مجدد به پایگاه اولیه و ارائه شناسنامه سلامت جهت الصاق برچسب ،مهر و امضا توسط مسئول پایگاه
 • مراجعه مجدد به مدرسه محل ثبت نام –ارائه شناسنامه سلامت جهت ثبت نام در پایه اول ابتدایی

 مدت زمان انجام:3 الی 5 ساعت

معاینات غربالگری و بالینی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول و تکمیل شناسنامه سلامت.

 زمان مراجعه ارباب رجوع: دی لغایت اسفند ماه

 مدارک مورد نیاز :

 • شناسنامه سلامت دانش آموز که مشخصات وی در آن ثبت شده باشد.
 • دفترچه بیمه در صورت داشتن.

مراحل انجام کار :

 • دریافت شناسنامه سلامت دانش آموزاز مدرسه محل تحصیل(در صورتی که مدرسه دارای مربی بهداشت است باید قسمت ارزیابی مقدماتی توسط مربی تکمیل شده باشد)
 • ارجاع دانش آموز به همراه والدین به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی توسط مدرسه
 • انجام ارزیابی های غربالگری در مرکز بهداشتی درمانی(در صورتی که مدرسه فاقد مربی بهداشت باشد)و تکمیل بخش مربوط به غربالگری در شناسنامه سلامت
 • انجام معاینات پزشکی عمومی و معاینات دهان و دندان وبررسی از نظر ایمنسازی توام و در صورت نیاز آموزش های مربوطه در مرکز بهداشتی درمانی ،تکمیل بخش مربوط به معاینات بالینی شناسنامه سلامت و ممهور نمودن شناسنامه سلامت به مهر پزشک
 • مراجعه مجدد به مدرسه و ارائه شناسنامه سلامت

 مدت زمان انجام :3ساعت

معاینات غربالگری و بالینی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم و تکمیل شناسنامه سلامت.

  

زمان مراجعه ارباب رجوع: اسفند لغایت اردیبهشت ماه

 مدارک مورد نیاز :

 • شناسنامه سلامت دانش آموز که مشخصات وی در آن ثبت شده باشد.
 • دفترچه بیمه در صورت داشتن.

 مراحل انجام کار :

 • دریافت شناسنامه سلامت دانش آموزاز مدرسه محل تحصیل(در صورتی که مدرسه دارای مربی بهداشت است باید قسمت ارزیابی مقدماتی توسط مربی تکمیل شده باشد)
 • ارجاع دانش آموز به همراه والدین به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی توسط مدرسه
 • انجام ارزیابی های غربالگری در مرکز بهداشتی درمانی(در صورتی که مدرسه فاقد مربی بهداشت باشد)و تکمیل بخش مربوط به غربالگری در شناسنامه سلامت
 • انجام معاینات پزشکی عمومی و معاینات دهان و دندان وبررسی از نظر ایمنسازی توام و در صورت نیاز آموزش های مربوطه در مرکز بهداشتی درمانی ،تکمیل بخش مربوط به معاینات بالینی شناسنامه سلامت و ممهور نمودن شناسنامه سلامت به مهر پزشک
 • مراجعه مجدد به مدرسه و ارائه شناسنامه سلامت

 مدت زمان انجام :3ساعت

هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون نوآموزان( دانش آموزان مقطع اول ابتدایی )

 زمان مراجعه ارباب رجوع: 3 ماهه دوم سال

 مدارک مورد نیاز :

 کارت واکسیناسیون نوآموز.

مراحل انجام کار :

 مراجعه به واحد واکسیناسیون نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی/پایگاه یا خانه بهداشت.

 • واکسینه نمودن نوآموز.
 • ممهور نمودن کارت واکسن به مهر" واکسیناسیون تکمیل است".

هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون توام در بین دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول.

زمان مراجعه ارباب رجوع: 3 ماهه دوم سال

مدارک مورد نیاز :-

مراحل انجام کار :

 • مراجعه به واحد واکسیناسیون نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی/پایگاه یا خانه بهداشت.
 • واکسینه نمودن دانش آموز.
 • دریافت کارت واکسن توام . 

اجرای طرح بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز و خانواده آنان

زمان مراجعه ارباب رجوع: در طول سال تحصیلی

 مدارک مورد نیاز (در صورت ارجاع دانش آموز مشکوک به مراکز بهداشتی درمانی)

 • معرفی نامه از مدارس جهت بررسی دانش آموز مشکوک به پدیکلوز

 مدارک مورد نیاز (در صورت مراجعه رابطین بهداشت مدارس شاغل در مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاه ها و خانه های بهداشت به مدارس) 

 • کارت شناسایی رابط بهداشت مدارس
 • شامپو پرمترین

مراحل انجام کار (در صورت ارجاع دانش آموز مشکوک به مراکز بهداشتی درمانی)

 • مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی /پایگاه یا خانه بهداشت
 • معاینه فرد مشکوک توسط پزشک / کارشناس یا کاردان بهداشتی/بهورز
 • آموزش و درمان رایگان فرد بیمار
 • معاینه اعضای خانواده فرد بیمار و درمان در صورت نیاز
 • بررسی مجدد فرد تا2 هفته بعد از درمان

 مراحل انجام کار (در صورت مراجعه رابطین بهداشت مدارس شاغل در مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاه ها و خانه های بهداشت به مدارس)

 • مراجعه به مدرسه و بررسی دانش آموزان
 •  آموزش و درمان دانش آموزان بیمار و خانواده آنان
 • اطلاع رسانی به خانواده دانش آموزان مبتلا جهت بررسی آنان
 • بررسی بیمار 2 هفته پس از شروع درمان

 مدت زمان انجام :حداکثر 1 ساعت


دفعات مشاهده: 1359 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فلوچارت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

دفعات مشاهده: 1341 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

دفعات مشاهده: 1443 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
دستورالعمل - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -