دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف رئیس امور اداری

 • برنامه ریزی وسازماندهی به منظور بهبود وروان سازی اموراداری ،نظارت وکنترل برانجام فعالیتهای واحدهای ذیربط
 • اجرای قوانین وآئین نامه های اداری واستخدامی ، پیش بینی کادر مورد نیاز
 • ارائه نظرات اصلاحی درزمینه اموراداری به نقاط ذیربط وهمکاری مؤثر مسئولین
 • تلاش درجهت تحول اداری واجرای مؤثر درجهت تکریم ارباب رجوع
 • به کارگیری روشهای جدید فن آوری اطلاعات وبه خصوص استفاده ازسیستم اتوماسیون اداری
 • ارزشیابی کارکنان وتعیین وبررسی نقاط ضعف وقوت آنان
 • تهیه وارائه برنامه های زمانی کارکنان ونظارت برحسن اجرای آن
 • تهیه وتدوین آئین نامه آموزشی کارکنان وبرنامه ریزی به منظور آموزش کلیه کارکنان
 • تجزیه و تحلیلی اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 • مطالعه قوانینی و مقررات استخدامی و اظهار نظر درباره نحوه اجرای قوانین مورد عمل
 • نظارت بر اجرای قوانین و بخشنامه های اداری
 • نظارت بر اجرای امور مربوط به تعاون و بیمه و رفاه کارکنان
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • مطالعه و بررسی تشکیلات سازمان


دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر