دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش بهداشت حرفه ای

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,394 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: معرفی پرسنل - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: فلوچارت ها - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: فرم حوادث - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: ماده 5 قانون مدیریت پسماند - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: دستورالعمل تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: آیین نامه حمل دستی بار - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار - ۱۳۹۶/۳/۱ -