دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

بایگانی بخش گروه طرح و گسترش شبکه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,623 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ -

معرفی پرسنل

img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ -

اهداف واحد گسترش

img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ -

شرح وظایف گروه گسترش

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

آموزشگاه بهورزی

  معرفی پرسنل  گوهر بیگم دهدشتیان        مدیر آموزشگاه بهورزی کبری مهدوی                    مربی مامایی منیره تاجیک                    مربی بهداشت عمومی محمدرضا بغدادی              مربی بیماریها معرفی و اهمیت مرکز آموزش بهورزی   در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکز آموزش بهورزی جایگاهی پر اهمیت و حساس دارد. اهمیت مرکز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند. مرکزآموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکز، چندین مربی دارد. مدیر و مربیان مرکزآموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند. مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت را بر عهده دارد. این مرکز تحت پوشش مـرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.مرکز آموزش بهــورزی این شهرستـــان در سال 1371 شروع به فعالیت نموده اســت.تاکنون13دوره تربیت وآموزش بهورز را به انجام رسانده است . مرکز آموزشگاه بهورزی شرح وظایف مرکز آموزشگاه بهورزی مشارکت ونظارت درانتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ... همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی برنامه ریزی جهت آموزش اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان    

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

رابطین سلامت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

معرفی واحد آمار

معرفی واحد آمار آمار پایه و اساس«برنامه ریزی» است . آمار زیربنای تمام حرکت هایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهم ترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاست گذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، مقوله ای که ارزش آن روزبه روز بیشتر می شود. به طوری که دنیای جدید را «جهان آمار و احتمالات» نام نهاده اند. در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی می تواند مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آن ها چاره اندیشی کند. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، فواید زیادی را به همراه دارد.   در بیان جایگاه آمار و اطلاعات می توان به چند نکته اشاره کرد : اطلاعات باید طبقه بندی گردد . جریان داده ها امکان تصمیم گیری های مطمئن را در یک سازمان بهم پیوسته فراهم می سازد . صحت داده ها از مهم ترین اجزاء نظام اطلاعاتی می باشد . عملکردی بــودن آمــار می تـوانــد در کارآئی و اثربخشی سیستم موثر بوده ومی تواند با تجزیه وتحلیل داده ها آگاهی مدیران را افزایش داده و در کارآمدسازی نظام اطلاعات موثر باشد . با توجه به تاثیر مستقیم تعداد مراجعین سرپایی بر روی رضایت مراجعین و درآمد واحد های تابعه مرکز بهداشت شهرستان ، اهمیت بررسی آمار مراجعین سرپایی به واحد های پزشکی ، دندانپزشکی ، مامایی ، آزمایشگاه ، تزریقات ، پانسمان و داروخانه را نشان می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

شرح وظایف واحد آمار

شرح وظایف واحد آمار : دریافت آمار مراجعین سرپایی از مراکز شهری،روستایی، پایگاههاو خانه های بهداشت در سوم هر ماه پیگیری تلفنی آمارهای ناقص ویا عدم ارسال بصورت ماهانه طراحی فرم مراجعین سرپایی در نرم افزار EXCEL به تفکیک مراکز شهری ، روستایی ، پایگاههاو خانه های بهداشت ثبت و جمع بندی اطلاعات فرم مراجعین سرپایی به صورت ماهانه به تفکیک مراکز شهری ، روستایی ، پایگاههاو خانه های بهداشت جهت ارسال به معاونت بهداشتی رسم نمودارهای مقایسه ای تعداد مراجعین (سه ماهه وشش ماهه) تنظیم دستورالعمل فرم مراجعین سرپایی به ریز ودر برگیرنده موارد استثناء جهت ارسال به مراکز تهیه سئوالات فرمهای نظام نوین آماری جهت آزمون ماماها محاسبه میانگین و میانه سنی جمعیت شهریار( بر اساس سرشماری)و ترسیم نمودارهای گروههای سنی به تفکیک مرد وزن ترسیم هرم سنی جمعیت شهریار به تفکیک شهری و روستایی( بر اساس سرشماری( پایش از مراکز و پایگاههای وابسته طبق برنامه تنظیمی و تکمیل چک لیست پایش ورود امتیازات پایش مراکز در فایل مربوطه و رتبه بندی آنها پایش نحوه ثبت دفاتر مراجعین روزانه پزشکان ورود امتیازات پزشکان مراکز و رتبه بندی امتیازات کسب شده پزشکان ارسال گزارش پس خوراند به مراکز تابعه پی گیری پس خوراندها از مراکز آموزش فرم نظام نوین آماری درکارگاه برگزار شده توسط واحد آماربرای سرپرستان مراکز و مسئولین فنی پایگاهها آموزش کتاب آمار بهورزان و فرمهای برد سرپرستی جهت بهورزان خانه های تابعه در کلاس آموزشی برگزار شده توسط آموزشگاه بهورزی تهیه سئوالات آمار جهت آزمون بهورزان برآورد و تکثیر و توزیع فرم مراجعین سرپایی و فرمهای برد سرپرستی برای کلیه مراکز ،پایگاهها و خانه های بهداشت تکثیر فرمهای لازم جهت برگزاری کارگاههای واحد آمار شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی