شبکه بهداشت و درمان شهریار- آرشیو اخبار
برگزاری دومین کمیته کاهش مرگ گروه سنی ۷۰-۳۰ سال در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۶ | 

AWT IMAGE

مولد بودن گروه سنی ۷۰-۳۰ سال و تاثیر مرگ و میر و ناتوانی های این گروه بر سلامت خانواده،اهمیت برنامه ریزی برای سلامت این گروه سنی را نشان می دهد.همچنین تامین و ارتقای سلامت این گروه ضامن سالمندی سالم این گروه می باشد.شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در راستای کاهش مرگ ۷۰-۳۰ سال، نسبت به برگزاری دومین کمیته مرگ این گروه سنی در تاریخ نهم شهریور ماه، با حضور معاون بهداشتی شبکه، سرپرستان و کارشناسان واحدهای ستادی اقدام نمود. 
 جلسه با خیر مقدم گویی معاون بهداشتی شبکه شروع شد و در ادمه خانم فیضی کارشناس مسؤل بهداشت خانواده گزارشی درخصوص اهمیت مرگ۷۰-۳۰ سال،موارد مرگ و بروز بیماریهای غیر واگیر در شهرستان شهریار ارائه نمودند.درخاتمه نظرات و پیشنهادات در خصوص کاهش مرگ ۷۰-۳۰ سال توسط سرپرستان و کارشناسان واحدهای ستادی ارائه و مکتوب شد. 

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=54.30054.54459.fa
برگشت به اصل مطلب