شبکه بهداشت و درمان شهریار- آرشیو اخبار
برگزاری کارگاه حمایتهای روانی اجتماعی دربلایاباحضور روانشناسان و رابطین حوادث و بلایا در مراکز خدمات جامع سلامت در شبکه بهداشت ودرمان شه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 

AWT IMAGE

بلایای طبیعی سالانه منجر به مرگ، معلولیت جسمی و روانی و تغییر روند مسیر زندگی میلیون­ها نفر و صدمات مالی شدید برای افراد ودولتها می­گردند. هرچند سالهای گذشته سیاستگذاران بهداشتی در برابر وقایع آسیب­زا کمتر به عوارض روانشناختی می­پرداختند، طی سالهای اخیر اهمیت رسیدگی سریع و به هنگام به واکنشهای روانی افراد آسیب­دیده درطی بلایا بر متولیان بهداشت محرز شده و به همین دلیل پرداختن به واکنشهای روانی بازماندگان با هدف عادی­سازی واکنشها و جلوگیری از بروز عوارض دیرپا که منجر به افت کیفیت زندگی و کاهش کارآیی افراد می­گردد از اهم اهداف فعالیتهای متخصصین و کارشناسان بهداشت روان اعزامی به مناطق آسیب­دیده محسوب می­گردد.
در همین راستا کارگاه حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا  با حضور روانشناسان و رابطین حوادث و بلایا و با همکاری واحد حوادث و بلایا ( واحد بسیج) در تاریخ بیستم شهریور ماه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهریار با موضوعات مدیریت کنترل استرس در حوادث و بلایا برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم پاهنگ کارشناس مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار ضمن عرض خیر مقدم به بیان اهداف جلسه پرداختند و در ادامه خانم زهرا فضلی کارشناس سلامت روان بیمارستان روانپزشکی میلادشهریار و آقای خزایی کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت شهریارمباحث مربوطه به این برنامه را برای حضار توضیح دادند.
                                                                                                               

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=54.30054.54629.fa
برگشت به اصل مطلب