دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


کرونا ویروس 

 
دسترسی سریع کارکنان


 
دسترسی سریع به بیرون

فرایند

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
فرایندبررسی اطلاعات سامانه سیب  ..pdf
فرایند برگزاری جلسات سامانه سیب ..pdf
فرایند حل مشکلات سامانه سیب .pdf
فرایند دریافت آمار ماهیانه روزکارکرد  .pdf
فرایند ارائه گزارشات سامانه سیب .pdf


فرایندروند ثبت سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ  ..pdf
فرایندتامین و توزیع نیروی انسانی در واحدهای تحت پوشش.pdf
فرایند روندجذب و آموزش نیروهای جدیدالورود اصلی .pdf
فرایند روند جذب و آموزش نیروهای جدیدالورود .pdf
فرایندروند جذب پرسنل خرید خدمت .pdf

فرایند روند پرداخت 20%پایگاه های برون سپاری .pdf
فرایند روند تجهیز واحدهای بهداشتی جدیدتاسیس.pdf
فرایند تعمیر تجهیز واحدهای بهداشتی تابعه .pdf
فرایند روند تکثیر فرم های بیماریهای غیر واگیر .pdf
فرایند روند جابجایی تجهیزات .pdf
فرایند روند محاسبه حقوق پرداختی پایگاه های سلامت .pdf
فرایندروند واگذاری پایگاه های سلامت به بخش خصوصی.pdf
فرایند نحوه نظارت بر جمع آوری تجهیزات اسقاط از واحد.pdf
فرایند نحوه نظارت بر خرید تجهیزات .pdf


فرایند پایش.pdf
فرایند کمیته پایش.pdf


فرایند تحویل آمار ماهیانه به اداره بیمه سلامت استان .pdf
فرایند تحویل آمار ماهیانه به معاونت بهداشتی .pdf
فرایند بررسی کسورات سرانه برنامه پزشک خانواده.pdf
فرایند جذب پزشک و ماما.pdf
فرایند قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها جهت خدمات سطح 1 بیمه روستایی.pdf
فرایند تعیین وضعیت زمین های با کاربری بهداشتی  .pdf
فرایند انتخاب پزشک و مامای نمونه پزشک خانواده .pdf
فرایند پرداخت مبتنی بر عملکرد.pdf
فرایند تسویه حساب حقوق تیم پزشک خانواده.pdf
فرایند حضور و غیاب پرسنل بیمه روستایی در شیفت بعداز ظهر و تعطیل کاری.pdf
فرایند ارسال لیست حقوق ماهیانه پرسنل بیمه روستایی.pdf
فرایند عقد قرارداد با پزشکان و ماما های بیمه روستایی.pdf
فرایند تشکیل کمیته بیمه روستایی شهرستان .pdf
فرایند ارسال لیست گواهی انجام کار پرسنل بیمه روستایی.pdf

فرایند های مرتبط با برنامه داوطلبان سلامت ..pdf
فرایند های مرتبط با مرکز آموزش بهورزی.pdf


 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15880 بار   |   دفعات چاپ: 376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر