دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


کرونا ویروس 

 
دسترسی سریع کارکنان


 
دسترسی سریع به بیرون

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
واحد آموزش سلامت
 
واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهریار،مسئول گسترش برنامه هائی است که ضمن افزایش آگاهی مردم و کارکنان بهداشتی درمانی به تغییر نگرش و عملکرد آنها کمک کند و رسالت آن رسیدن به جامعه ای است توسعه یافته،که در آن مردم بتوانند با قدرت ،امید ،آگاهی و مهارت به صورت فردی  وگروهی،نیاز های سلامت خود و خانواده،همسالان جامعه را تعیین والویت بندی کنند وبرای برآوردن نیازهای در اولویت شان،برنامه ریزی واقدام نمایند تابا رعایت سبک زندگی سالم وخود مراقبتی،سلامت،ایمنی،نشاط وبهروی خود ،خانواده وجامعه ای که در آن زندگی می کنند را کنترل و ارتقاء دهند .

دفعات مشاهده: 6473 بار   |   دفعات چاپ: 199 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی پرسنل

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
مهناز آقاربی      کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت 
زهرا صفدری      کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامت  
سمیه محمدیان    کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامتدفعات مشاهده: 7107 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف واحدآموزش

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 


اهداف کلی
ارتقاء سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی و توانمند سازی مردم
ایجاد حساسیت در زمینه تغییر و اصلاح سبک زندگی
جلب مشارکت جامعه در راستای مراقبت از سلامت خود
ترویج پیام های بهداشتی در بین اقشار مختلف مردم
تغییر نگرش جامعه در جهت پیشگیری از بیماریها غیر واگیر

رئوس برنامه
 • برنامه ملی خود مراقبتی
 • برنامه نیازسنجی سلامت جامعه
 • مدیریت برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان
 • برنامه پایش و نظارت بر فعالیت های آموزشی مراکز تحت پوشش
 • مدیریت تولید منابع و طراحی رسانه های آموزشی
 • برنامه جذب وتوزیع کار آموزان دانشجوئی
 • مدیریت بسیج های اطلاع رسانی

دفعات مشاهده: 7244 بار   |   دفعات چاپ: 242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرایند واحد آموزش و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
فرایند نیاز سنجی آموزشی_..pdf
فرایند ارزیابی رسانه .pdf
فرایند طراحی و تولید رسانه های آموزشی..pdf
فرایند توزیع رسانه در سطوح محیطی.pdf
فرایند اجرای برنامه خود مراقبتی اجتماعی..pdf
فرایند خودمراقبتی سازمانی.pdf
فرایند جذب و توزیع دانشجو..pdf
فرایند پایش واحد آموزش سلامت .pdf
اخذ مجوز دوره های آموزشی..pdf
برگزاری دوره های ستادی.pdf
توزیع رسانه در ستاد شبکه ..pdf
نمودار فرایند برگزاری بسیج اطلاع رسانی.pdf
 فرایند جمع آوری آمار ..pdf
فرایند رزرو سالن چهت برگزاری دوره های آموزشی .pdf

دفعات مشاهده: 8148 بار   |   دفعات چاپ: 375 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر