دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


کرونا ویروس 

 
دسترسی سریع کارکنان


 
دسترسی سریع به بیرون

معرفی پرسنل

 | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
عصمت امانی               کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
عسگر بخشی              کارشناس ستادی بهداشت حرفه ای

مهناز زینلی           کارشناس ستادی بهداشت حرفه ای

دفعات مشاهده: 4273 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
تحقق سلامت در جامعه یکی مهترین اهدافی است که مورد توجه سیاست گذاران می باشد در راستای تامین همه جانبه سلامت، بهداشت حرفه ای به عنوان مهمترین حلقه رنجیره سلامت نقش مهمی در تامین سلامت کارکنان و کارگران دارد بر همین اساس بهداشت حرفه ای تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی  را برای کارگران همه مشاغل را با اسنتاد به قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی بر عهده دارد و به این منظور جهت حذف و کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور شغلی و پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت، محیط های کاری مورد بازرسی و ارزیابی قرار داده و در صدد سالم سازی و بهسازی محیط کار بر می آید  و در نهایت باعث کنترل بیماریها و کاهش آسیب های شغلی می شود.

دفعات مشاهده: 4263 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
 • نظارت بر تشکیلات بهداشت حرفه ای کارگاه های تحت پوشش
 • تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
 • نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای مراکز تابعه و ارائه راهکارهای مداخله گرانه جهت مشکلات
 • نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه
 • همکاری و نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای(سیلیکوزیس،آزبستوزیس و...)
 • بررسی آمار مراکز تحت پوشش و تهیه گزارش مقایسه ای و تحلیلی
 • نظارت بر عملکرد اصول بهداشت حرفه ای در کارگاه های دارای بیش از ۵۰ نفر شاغل
 • بررسی و پاسخگویی شکایات واصله از طریق سامانه شکایات
 • بررسی و تأیید بازرسی های بهداشت حرفه ای در سامانه جامع بازرسی
 
                                                          شرح وظایف کارشناس ستادی بهداشت حرفه ای
 • شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (شاغلین ، مدیران ، بهورزان و....)
 • بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی
 • ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه
 • همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف
 • تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد
 • بازدید از خانه های بهداشت روستایی و نظارت بر نحوه ی عملکرد بهورز در زمینه بهداشت حرفه ای
 • همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها
 • همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای
 

دفعات مشاهده: 4277 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیام های بهداشتی پویش ملی آسم

 | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 

دفعات مشاهده: 4281 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کرونا ویروس

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
فاصله گذاری اجتماعی در کارگاههاو صنایع کوچک..pdf
فرم گزارش  کرونا پزشکان صنایع.xlsx
راهنمایی کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس در محیط های اداری و صنعتی نسخه ۲.pdf
راهنمای  عمومی کنترل کرونا در محیط کار.pdf
فرم ثبت موارد مشکوک به ابتلا.docx
راهنمای کنترل کرونا ویروس در محیط کار.    pdf

پرسشنامه بیماریابی کوید ۱۹ در   .docx
دستورالعمل ایمنی و بهداشت ضدعفونی کننده ها..pdf
راهنمای بازگشت به کار نسخه دوم..pdf
فاصله گذاری اجتماعی در صنایع تولیدی..pdf
کارگاههای کوچک...pdf
سوالات پرتکرار..pdf

فرم کووید صنایع گام دوم.xlsx
 

دفعات مشاهده: 12630 بار   |   دفعات چاپ: 247 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

./.pdf vh راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک عوامل کار (کتاب)  
./.pdf  دوره آموزشی ارگونومی
./_.do
 cx.فرم گزارش ارزیابی ارگونومی

./.docx  فرم گزارش اقدامات اصلاحی ارگونومی 
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی ارگونومی.pdf
راهنمای تکمیل فرم اصلاحات ارگونومی.pdf


دفعات مشاهده: 13284 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فلوچارت ها

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

دفعات مشاهده: 14197 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل ها

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

دفعات مشاهده: 13313 بار   |   دفعات چاپ: 208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت پسماند

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 
دستورالعمل سلامت ،ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها  ..pdf
  برنامه عملیاتی 
سلامت ،ایمنی و بهداشت  عوامل اجرایی پسمانده.docx

دفعات مشاهده: 13237 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار.docx


دفعات مشاهده: 13361 بار   |   دفعات چاپ: 271 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرم حوادث

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

فرم حوادث .pdf


دفعات مشاهده: 13269 بار   |   دفعات چاپ: 215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه حمل دستی بار

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

آیین نامه حمل دستی بار .pdf


دفعات مشاهده: 13084 بار   |   دفعات چاپ: 219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .pdf

دفعات مشاهده: 13263 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خوداظهاری

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 
برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار.pdf
خلاصه اجرای خود اظهاری ..pdf

دفعات مشاهده: 15451 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سلامت کارکنان دولت

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

سلامت کارکنان اداری .rar
شیوه نامه اجرایی سلامت کارکنان دولت 99_99.pdf 

دفعات مشاهده: 13108 بار   |   دفعات چاپ: 209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
فلوچارت ها - 1398/6/30 -
فرم حوادث - 1398/6/30 -
خوداظهاری - 1398/6/30 -