دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


کرونا ویروس 

 
دسترسی سریع کارکنان


 
دسترسی سریع به بیرون

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
واحد گسترش شبکه یکی از واحدهای گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه، پیش بینی، ایجاد، راه اندازی و پیگیری تامین فضای فیزیکی، تجهیزات فنی، اداری و نیرو انسانی واحدهای بهداشتی درمانی را به عهده دارد. ودرشهرستان شهریار با جمعیت ۷۴۴۲۱۰ نفر اکنون با ۱۹ مرکز خدمات جامع سلامت، ۲۴ پایگاه سلامت و ۱۹ خانه بهداشت به جمعیت تحت پوشش ارائه خدمت می نماید.

دفعات مشاهده: 10835 بار   |   دفعات چاپ: 231 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی پرسنل

 | تاریخ ارسال: 1397/1/16 | 
دکتر علی عرب بهجت         سرپرست واحد طرح و گسترش شبکه  
مهناز آقا ربی                     مدیر آموزشگاه بهورزی         
مرجان عبدالهی فر             کارشناس گسترش
کبری جعفر بکلو                  کارشناس گسترش 
فاطمه رضی                       کارشناس گسترش
الهام پورحسینی                کارشناس گسترش
بیتا اکبریه                            کارشناس گسترش
عصمت پاهنگ                     کارشناس گسترش                   


 

دفعات مشاهده: 12240 بار   |   دفعات چاپ: 322 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف واحد گسترش

 | تاریخ ارسال: 1397/1/16 | 

برنامه های کوتاه مدت 
 
-برگزاری کارگاههای آمــوزشی جهت تیم پزشک خانواده در جهت ارتقاء سطح علمی و آشنایی بیشتر آنان با دستورالعمل‌ها و سیاستهای کشوری
-برگزاری کلاسهای بازآموزی جهت بهورزان در جهت ارتقاء سطح علمی و آشنایی  وبیشتر آنان با  دستورالعمل‌ها و سیاستهای کشوری
-تجهیزمراکز ، پایگاهها و خانه‌های بهداشت
-هماهنگی درون بخشی جهت پیشبرد برنامه های واحد
-هماهنگی برون بخشی (شهرداریها ، بخشداریها و شوراهای اسلامی و .. )
-جلب مشارکت خیرین و واقفین
-آموزش و تربیت دانش‌آموزان بهورزی
 
برنامه های بلند مدت

-واگذاری مراکز بهداشتی ودرمانی به بخش خصوصی در جهت سهولت دسترسی مردم به  خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه‌های مربوطه
-افزایش عقد قرار داد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌های بخش خصوصی در جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات مربوطه
-افزایش عقد قرار داد با پایگاه سلامت در جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه‌های مربوطه
-افزایش تعداد تیم پزشک خانواده درمناطق روستایی در جهت سهولت دسترسی روستاییان به خدمات بهداشتی و درمانی
-احداث و راه‌اندازی مراکز ، پایگاهها و خانه‌های بهداشت بر حسب اولویت و مطابق طرح گسترش شبکه وزارت متبوع
-تعمیر اساسی مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت بر حسب اولویت
-افزایش جلب مشارکت مردمی (رابطین محلی)
 

دفعات مشاهده: 12132 بار   |   دفعات چاپ: 288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف گروه گسترش

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
شرح وظایف سرپرست واحد گسترش 
 
-نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
-نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.
-اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.
-ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
-بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
-تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
-هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.
-نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده
-عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
-گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
-برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)
-شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماینده مرکز بهداشت

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش
-استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
-برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
-تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
-تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
-ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران
-تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
-تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
-تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
-فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
-توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
-پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
-عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
-تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت
-برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
-توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت
-بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
-برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
-تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
-ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان شهریار در برنامه HNIS
-تامین وتوزیع نیروی انسانی
-گسترش وراه اندازی واحدها
-سامانه خدمات سلامت ایرانیان
-اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
-نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
-پیشنهاد احداث ، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت
-نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
-تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
-تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
-اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
-تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
-بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان
-برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه (
-نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان
-انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه
-ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشت

 

دفعات مشاهده: 15272 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزشگاه بهورزی

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

مهناز آقا ربی                    مدیر آموزشگاه بهورزی
کبری مهدوی                     مربی مامایی
منیره تاجیک                      مربی بهداشت عمومی
محمدرضا بغدادی              مربی بیماریها
اکرم فراهانی                    مربی آموزشگاه


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              معرفی اهمیت مرکز آموزش بهورزی
 
در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکز آموزش بهورزی جایگاهی پر اهمیت و حساس دارد. اهمیت مرکز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند. مرکزآموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکز، چندین مربی دارد. مدیر و مربیان مرکزآموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند. مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت را بر عهده دارد. این مرکز تحت پوشش مـرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.مرکز آموزش بهــورزی این شهرستـــان در سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نموده اســت.تاکنون۱۳دوره تربیت وآموزش بهورز را به انجام رسانده است .


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         شرح وظایف مرکز آموزشگاه بهورزی     
-مشارکت ونظارت درانتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان
-مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی
-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان
-ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی
-برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان
-تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان
-مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت
-ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان
-حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ...
-همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی
-بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان
-مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی
-برنامه ریزی جهت آموزش اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان
 

دفعات مشاهده: 15315 بار   |   دفعات چاپ: 297 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رابطین سلامت

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
رابطین  سلامت

خدمات داوطلبان ،قلب توسعه جامعه

اهمیت ومعرفی برنامه جلب مشارکتهای مردمی :
اگرچه مسائل بهداشتی جامعه وظیفه نظام بهداشتی کشور است، ولی انجام این وظیفه بدون همیاری دیگران، به­ویژه خود مردم امکان پذیر نیست. بدیهی است مشارکت مردم در برنامه­های بهداشتی باید تابع قواعد و پیرو نظم معینی باشد. یکی از راهکارهای سازمان­دادن به مشارکت مردمی اجرای برنامه رابطین بهداشت است و طبیعی است رابطین بهداشت که به معنای خاص کلمه، نقش"رابط" بین نظام بهداشتی ومردم را ایفا خواهندکرد، نقش کلیدی در اجرای این برنامه خواهند داشت.
برنامه جلب مشارکت مردمی از سال ۱۳۷۴درشهرستان شهریاراجرا شده است.در این راستا به منظور افزایش سطح سلامت جامعه وجلب همکاری و مشارکت مردم برای ارتقا سلامت، ازبین خانم­های واجد شرایط اقدام به جذب رابط می­ نماید.

شرایط انتخاب رابط:

مقبولیت اجتماعی داشته و از عرف جامعه پیروی نماید.
* علاقه­مند به فعالیت­های اجتماعی باشد.
* ظاهر و رفتارمقبول، سنجیده و شایسته­ای داشته باشد.
* بهتراست متاهل باشد.
* بهتراست با سواد باشد.
* برای فعالیت در اجرای طرح موافقت همسرش را داشته باشد.انتظارات نظام بهداشتی  درمانی از رابطان بهداشت:

*پیگیری مفاهیم و مهارت­های بهداشتی اولیه و انتقال آنها به مردم
*پیگیری و انتقال پیغام­های مرکز بهداشتی درمانی به مردم
* جمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی در محدوده مناسب خود
*جلب همکاری و مشارکت مردم برای رفع مسایل مرتبط با سلامتی


ازعلاقه مندانی که تمایل به همکاری دارند دعوت می شود به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی،پایگاه بهداشتی وخانه های بهداشت محل سکونت خود مراجعه فرمایند.
 

دفعات مشاهده: 14009 بار   |   دفعات چاپ: 263 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی واحد آمار

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
 واحد آمار

آمار پایه و اساس«برنامه ریزی» است . آمار زیربنای تمام حرکت هایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهم ترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاست گذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، مقوله ای که ارزش آن روزبه روز بیشتر می شود. به طوری که دنیای جدید را «جهان آمار و احتمالات» نام نهاده اند. در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی می تواند مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آن ها چاره اندیشی کند. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، فواید زیادی را به همراه دارد.

در بیان جایگاه آمار و اطلاعات می توان به چند نکته اشاره کرد :

-اطلاعات باید طبقه بندی گردد .
-جریان داده ها امکان تصمیم گیری های مطمئن را در یک سازمان بهم پیوسته فراهم می سازد.
-صحت داده ها از مهم ترین اجزاء نظام اطلاعاتی می باشد.
-عملکردی بــودن آمــار می تـوانــد در کارآئی و اثربخشی سیستم موثر بوده ومی تواند با تجزیه وتحلیل داده ها آگاهی مدیران را افزایش داده و در کارآمدسازی نظام اطلاعات موثر باشد.


 
با توجه به تاثیر مستقیم تعداد مراجعین سرپایی بر روی رضایت مراجعین و درآمد واحد های تابعه مرکز بهداشت شهرستان ، اهمیت بررسی آمار مراجعین سرپایی به واحد های پزشکی ، دندانپزشکی ، مامایی ، آزمایشگاه ، تزریقات ، پانسمان و داروخانه را نشان می دهد.
دفعات مشاهده: 12631 بار   |   دفعات چاپ: 262 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف واحد آمار

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
:                         
 
-دریافت آمار مراجعین سرپایی از مراکز شهری،روستایی، پایگاههاو خانه های بهداشت در سوم هر ماه
-پیگیری تلفنی آمارهای ناقص ویا عدم ارسال بصورت ماهانه
-طراحی فرم مراجعین سرپایی در نرم افزار EXCEL به تفکیک مراکز شهری ، روستایی ، پایگاههاو خانه های بهداشت
-ثبت و جمع بندی اطلاعات فرم مراجعین سرپایی به صورت ماهانه به تفکیک مراکز شهری ، روستایی ، پایگاههاو خانه های بهداشت جهت ارسال به معاونت بهداشتی
-رسم نمودارهای مقایسه ای تعداد مراجعین (سه ماهه وشش ماهه)
-تنظیم دستورالعمل فرم مراجعین سرپایی به ریز ودر برگیرنده موارد استثناء جهت ارسال به مراکز
-تهیه سئوالات فرمهای نظام نوین آماری جهت آزمون ماماها
-محاسبه میانگین و میانه سنی جمعیت شهریار( بر اساس سرشماری)و ترسیم نمودارهای گروههای سنی به تفکیک مرد وزن
-ترسیم هرم سنی جمعیت شهریار به تفکیک شهری و روستایی( بر اساس سرشماری(
-پایش از مراکز و پایگاههای وابسته طبق برنامه تنظیمی و تکمیل چک لیست پایش
-ورود امتیازات پایش مراکز در فایل مربوطه و رتبه بندی آنها
-پایش نحوه ثبت دفاتر مراجعین روزانه پزشکان
-ورود امتیازات پزشکان مراکز و رتبه بندی امتیازات کسب شده پزشکان
-ارسال گزارش پس خوراند به مراکز تابعه
-پیگیری پس خوراندها از مراکز
-آموزش فرم نظام نوین آماری درکارگاه برگزار شده توسط واحد آماربرای سرپرستان مراکز و مسئولین فنی پایگاهها
-آموزش کتاب آمار بهورزان و فرمهای برد سرپرستی جهت بهورزان خانه های تابعه در کلاس آموزشی برگزار شده توسط آموزشگاه بهورزی
-تهیه سئوالات آمار جهت آزمون بهورزان
-برآورد و تکثیر و توزیع فرم مراجعین سرپایی و فرمهای برد سرپرستی برای کلیه مراکز ،پایگاهها و خانه های بهداشت
-تکثیر فرمهای لازم جهت برگزاری کارگاههای واحد آمار
-شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی
 

دفعات مشاهده: 13981 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرایند

 | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
فرایندبررسی اطلاعات سامانه سیب  ..pdf
فرایند برگزاری جلسات سامانه سیب ..pdf
فرایند حل مشکلات سامانه سیب .pdf
فرایند دریافت آمار ماهیانه روزکارکرد  .pdf
فرایند ارائه گزارشات سامانه سیب .pdf


فرایندروند ثبت سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ  ..pdf
فرایندتامین و توزیع نیروی انسانی در واحدهای تحت پوشش.pdf
فرایند روندجذب و آموزش نیروهای جدیدالورود اصلی .pdf
فرایند روند جذب و آموزش نیروهای جدیدالورود .pdf
فرایندروند جذب پرسنل خرید خدمت .pdf

فرایند روند پرداخت 20%پایگاه های برون سپاری .pdf
فرایند روند تجهیز واحدهای بهداشتی جدیدتاسیس.pdf
فرایند تعمیر تجهیز واحدهای بهداشتی تابعه .pdf
فرایند روند تکثیر فرم های بیماریهای غیر واگیر .pdf
فرایند روند جابجایی تجهیزات .pdf
فرایند روند محاسبه حقوق پرداختی پایگاه های سلامت .pdf
فرایندروند واگذاری پایگاه های سلامت به بخش خصوصی.pdf
فرایند نحوه نظارت بر جمع آوری تجهیزات اسقاط از واحد.pdf
فرایند نحوه نظارت بر خرید تجهیزات .pdf


فرایند پایش.pdf
فرایند کمیته پایش.pdf


فرایند تحویل آمار ماهیانه به اداره بیمه سلامت استان .pdf
فرایند تحویل آمار ماهیانه به معاونت بهداشتی .pdf
فرایند بررسی کسورات سرانه برنامه پزشک خانواده.pdf
فرایند جذب پزشک و ماما.pdf
فرایند قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها جهت خدمات سطح 1 بیمه روستایی.pdf
فرایند تعیین وضعیت زمین های با کاربری بهداشتی  .pdf
فرایند انتخاب پزشک و مامای نمونه پزشک خانواده .pdf
فرایند پرداخت مبتنی بر عملکرد.pdf
فرایند تسویه حساب حقوق تیم پزشک خانواده.pdf
فرایند حضور و غیاب پرسنل بیمه روستایی در شیفت بعداز ظهر و تعطیل کاری.pdf
فرایند ارسال لیست حقوق ماهیانه پرسنل بیمه روستایی.pdf
فرایند عقد قرارداد با پزشکان و ماما های بیمه روستایی.pdf
فرایند تشکیل کمیته بیمه روستایی شهرستان .pdf
فرایند ارسال لیست گواهی انجام کار پرسنل بیمه روستایی.pdf

فرایند های مرتبط با برنامه داوطلبان سلامت ..pdf
فرایند های مرتبط با مرکز آموزش بهورزی.pdf


 

دفعات مشاهده: 15862 بار   |   دفعات چاپ: 376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
فرایند - 1397/1/15 -