دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


کرونا ویروس 

 
دسترسی سریع کارکنان


 
دسترسی سریع به بیرون

حلقه صالحین

 | تاریخ ارسال: 1396/5/3 | 
                                                            طرح حلقه های صالحین چیست؟
هدف از شجره طیبه صالحین
پیشینه تاریخی و دلایل نشستن حلقه ای در طرح صالحین
تعداد اعضای حلقه های طرح صالحین
                                            هدف از شجره طیبه صالحین
 
 تربیت انسان مومن، بصیر، مجاهد،فعال، انقلابی و دارای موضع از اهداف اصلی و اساسی شجره طیبه صالحین است. صالحین درواقع، بمنزله هموار کردن مسیر ظهور امام عصر (عج)، کادرسازی دوباره برای انقلاب ونیز جریان سازی فرهنگی در کشور، با هدف غالب شدن رویکرد فرهنگی در تشکل های فرهنگی،دینی است. شجره طیبه صالحین، به معنای اخص، در صدد راه اندازی حلقه های تربیتی،با هدف ایجاد یا تغییر رفتار در مخاطبان، مبتنی بر مکتب تربیتی اهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام) می باشد.
                                                     میددلایل دبئددددددددد
 باشد                                                                                                  دلایل نشستن حلقه ای در طرح صالحین
پیشینه تاریخی اجرای شجره طیبه صالحین، یا همان تشکیل حلقه های تربیتی معرفتی، بیش از همه به صدر اسلام در مسجدالنبی، مسجد قبا و سایر مساجد مکه و مدینه بر می گردد. چنانچه روش تربیتی ومعرفت افزایی در جریان صالحین نیز به تمام و کمال، به مشی عملی اهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام) و سیره اولیاءخداوبزرگان دین برمی گردد.     .                                                                                                      
نظام واره شکلی صالحین،نشستن حلقه ای افراد را درجلسات به چند دلیل مورد تاکید قرار داده است:
 
اول آنکه در نظام حلقه ای برای هیچ کس، صدر و ذیل و بالا و پایین قائل نمی شویم و تمامی اعضاء گروه را در مقام تعلیم و تربیت و نیز در مرتبه پرورش وتزکیه، تقریبا هم رتبه یکدیگر فرض می کنیم که به این ترتیب، همه اعضای گروه به یک اندازه برای آموختن و تعالی و رشد و کمال و معرفت در خود احساس نیاز خواهندکردچنانچه در این باره، در آموزه های دینی می خوانیم که در صدر اسلام نیز،گاهی وقتی فردی به دنبال رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مسجد می آمد، قبل ازاینکه اصحاب، ایشان را معرفی کنند،خودش از ترتیب نشستن افراد نمی توانست حضرت رابشناسد، که این امر، حاکی از نشستن حلقه ای افراد در آن جلسات می باشد.          .     
دوم آنکه در نظام نشستن حلقه ای و دایره وار، همه اعضای گروه در مباحث شرکت داده می شوند  و ترس و واهمه احتمالی افراد خجالتی و کم رو برای سخن گفتن و ابراز عقیده، در فضای صمیمی و بدور از هرگونه تکلف حلقه تربیتی، از بین خواهد رفت و بر این اساس تمامی حاضران فرصت حضور درحلقه را به منظور رشد و ارتقاء دانش و بصیرت خود مغتنم می شمارند                                                                                                               .  
 سوم آنکه در نظام حلقه ای، برای سرگروه که نقش مبلغ یا همان پیام رسان دینی را ایفا می کند، امکان بهره برداری از اثرگذارترین شیوه ی تبلیغ و آموزش، یعنی همان تبلیغ چهره به چهره، سینه به سینه یا به تعبیر روایات اسلامی بالمشافهه فراهم می گردد.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تعداد اعضای حلقه های طرح شیوه طیبه صالحین                                       گردد.

اعضای حلقه های تربیتی صالحین معمولا ۱۵ تا ۲۰ نفرند که در موارد استثناء می تواند کمتر یا بیشتر از این تعداد هم باشد. مثلا به ۲۵ نفر برسد و یا ۹ نفر باشد. استاندارد عددی ۱۵ تا ۲۰ نفر، از اینرو در سیر تربیتی صالحین  لحاظ شده است که تشکیل گروه و حلقه تربیتی با کمتر از ۱۵نفر عضو، برای یک گروه صالحین، که قرار است   حداقل یک سال با یک سر گروه مراتب رشد وکمال را طی کنند احتمال دارد به دلیل عدم ثبات نیروها، جا به جایی و یا هر از گاهی به دلیل غیبت چند نفر از آنان در جلسات، لطمه خورده و به لحاظ کیفی آسیب ببیندبعنوان مثال، در حلقه ای که ۱۰ تا ۱۲ نفر عضو وجود دارد، اگر فرض کنیم سه یا چهار نفر از آنها غایب باشند بدون شک رغبت انگیزی مناسب در طرح طرفینی مباحث ایجاد نخواهد شد.                                                                                 .    
همچنین دلیل تعیین حد نصاب اعضاء در یک حلقه تربیتی به تعداد ۲۰ 
تا ۲۵ نفر نیز آن است که چون شاه بیت تربیت در حلقه های صالحین، در واقع همانتاثیر شگرف برقراری رابطه عمیق عاطفی ناصحانه، بین سرگروه و مخاطب است، پس بر ایناساس طبیعی به نظر می رسد که در این میان، تذکرات و توصیه های فردی سرگروه به اعضاءگروه، و نیز تشویق و تنبیه متربیان توسط سرگروه در مواقع لازم با عضویت بیشتر از ۲۰یا ۲۵ نفر در یک حلقه، به طور قطع و یقین صورت نخواهد پذیرفت.                                                                                             .
                                                                                                      مرحله جذب در طرح صالحین:
منظوراز جذب چیست؟
بایسته های جذب در طرح صالحین
نبایسته های جذب در طرح صالحین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مراد از جذب چیست و به چه چیز بایدجذب نماییم؟                        
همانگونه که آهن ربا، با داشتن خاصیت مغناطیسی، می تواند براده های آهن را به خود جذب کند، در انسان نیز خواص ونیروهای خاصی وجود دارد که او را به یک منبع مولد و پویای جذب و دفع فعال تبدیل کرده است.              .     
نیروهای مغناطیسی خاصی همچون: عشق، محبت، صفا و صمیمیت، همگی از جمله خواص منحصر به فرد  انسانند که موجب گرایش سایر همنوعان به وی می شوند
                                                                                   .     
                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شرایط جذب در طرح شجره طیبه صالحین
انسان، درست مثل آهن ربا، با سه شرط می تواند افراد را به خود جذب کند:
اول : آنکه خاصیت آهن ربایی خود را شناسایی، حفظ و تقویت نماید.
دوم : آن که در مدار و محور جذب و کشش واقع شود.
سوم : آن که مخاطبانی متناسب جذب با این قبیل خواص انسانی پیدا نموده و به خود جذب نماید. (یافتن دلهای مستعد و آماده)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مراد از جذب در طرح صالحین
به هر حال در این خصوص، لازم به ذکر است که هر چند معنای اصطلاحی جذب در جریان صالحین، یعنی آن که فرد یا افرادی را برای عضویت در حلقه صالحین متمایل نماییم، اما در اصل، مراد از جذب، در اجرای یک پروسه تربیتی هدف دار در واقع یعنی تشنه کردن مخاطب برای تلاش و حرکت در این مسیر خطیر. جذب یعنی رغبت انگیزی در مخاطب برای فعالیت در گروه و نیز وارد نمودن تلنگر لازم در او، همراه با کشش و کوشش مناسب و لازم.

                                                                                                    جذب، مرحله اصلی طرح شجره طیبه صالحین
جذب در واقع مرحله اصلی فرآیند صالحین و بستر تحقق مراحل تثبیت و رشد است. در این باره تا به حال، در بین ما اینگونه مرسوم بوده است که افراد، قبل از شروع مرحله جذب، ابتدا به آموختن و تحصیل فنون ارتباط موثر، مخاطب شناسی و روش تبلیغ و سایر مسائلی از این دست می پرداخته اند اما در این مجال، لازم به یادآوری است که در مکتب تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، جذب، در وهله نخست و در بدو امر یک مسئله درونی، باطنی و فردی به شمار می آید که سرگروه باید قبل از تحصیل مراتب بیرونی آن، حتما ابتدا به تهذیب نفس و پالایش و صیقل روح خود در این زمینه بپردازد.                                      .  
بر این اساس وقتی که از درون کسی نور ساطع گردید، دیگر بدون شک دوستداران روشنایی و نور قطعا به سمت او متمایل و راغب خواهند شد....                                                         .
                                                                                                                          در طرح صالحین متربی به چه چیز جذب می شود؟
همچنین سئوال مهم دیگر در این رابطه، آن است که بدانیم در جریان اجرای صالحین، سرگروه باید متربی را به چه چیزهایی جذب نماید؟
در پاسخ به این سئوال نیز، ابتدا لازم به یادآوری است که مربی نباید افراد را به خودش جذب کند، بلکه او در این بین تنها به منزله ی پلی است که متربیان با پا گذاشتن و عبور از آن، به مسیر بندگی و عبودیت می رسند و به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) وصل می شوند. بنابراین سرگروه برای جذب، هرگز نباید به معرفی خود و صفات و فضایلش بپردازد، بلکه آنچه که در جریان اجرای فرآیند تربیتی صالحین، بیش از همه متربیان را جذب خواهد کرد، در وهله نخست بیش از همه، تبعیت و الگوبرداری دقیق فرد سرگروه از سیره ی عملی و رفتاری اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و تقید واقعی او به رعایت موازین شرعی و دستورات دین مقدس اسلام است.
به دیگر سخن آنکه اسلامی بودن باید ملکه ی دائم زندگی سرگروه باشد نه اینکه تنها با هدف جذب دیگران در گروه، عمل به دستورات دین و موازین اخلاق را در معرض دید و مرئای مخاطبان قرار دهید.
علاوه بر این، نکته حائز اهمیت دیگری که در جریان صالحین اثر گذاری فرآیند جذب را همواره دو چندان خواهد کرد، رعایت اصل اخلاص و رنگ آمیزی الهی به کل جریان کار و نیز خیرخواهی ناصحانه سرگروه در راه سعادت و هدایت انسانهاست.
                                   بایسته های جذب در طرح صالحین(۱)
برخی صاحب نظران امر معتقدند دوره ی دفاع مقدس، به سه دلیل، دوره ی تحولات عظیم اخلاقی و روحی و روانی در رزمندگان اسلام بود:
  • به دلیل پشت کردن آنها به دنیا و آماده شدن برای مرگ
  • به دلیل فضای معنوی حاکم بر جبهه های حق علیه باطل
  • بچه های جبهه نوعاً به کسانی که فضیلت و تقوای بیشتری داشتند و صبر و شکیبایی و نیز داشتن سعه صدر معروف بوده و در سختی ها و شدائد، تکیه گاه سایر رزمندگان به شمار می آمدند عناوین تکریم آمیز "حاجی" و "سید" را اطلاق می کردند. و حتما نیز می دانید که نوعا هیچ کدام از "حاجی ها و سیدهای دوران جنگ" به کسی پول نمی دادند، رزمنده های نوجوان را کوه و اردو نمی بردند و درگیر و دار جنگ و جبهه و جهاد، خبری از جایزه و تشویق نبود ...
اما در عین حال، رزمندگان جوان و نوجوان حاضر بودند در مواقع خطر، حتی پیش مرگ و فدایی حاجی ها و سیدهای گروهان وگردان خود شوند. شما براستی فکر می کنید دلیل این امر چه بوده است؟
بدون شک، یکی از اصلی ترین دلایل این امر آن می باشد که رزمندگان جوان و نوجوان در جبهه ها از نزدیک، اخلاص، ایثار، فضیلت، جوانمردی و آزادگی هر که را معروف به "حاجی" و "سید" بود می دیدند و با تمام وجود بزرگواری و بزرگ منشی او را لمس می کردند و باور داشتند. اما امروز ما چه کرده ایم؟!
راستی مگر نه این است که هر جا یک شهید باکری، یک شهید زین الدین، یک شهید کاوه و یا یک شهید خرازی و علم الهدی باشد قطعا در آنجا یک گردان جوان دلداده و عاشق آنها نیز وجود جمع خواهد داشت.
پس بر این اساس و در این مجال، اولین بایسته های جذب را که در واقع همان اخلاص، ایثار، مجاهدت نستوه و معنویت حاکم بر گفتار و رفتار سرداران جبهه و جنگ بوده است به اختصار با یکدیگر مرور می کنیم.
 به دیگر سخن آنکه، اگر جذب بر پایه شاکله ی شخصیتی درونی افراد و نیز سایر مولفه های الهام بخش اخلاقی ذاتی آنان، طراحی و پایه ریزی شود حتما به صورتی نامرئی، ناخواسته، ناخودآگاه و بر اساس یک حس قریب درونی و یک کشش و جذبه معنوی عمیق صورت خواهد پذیرفت. در این صورت دیگر برنامه ریزی برای جذب آن چنانکه امروزه برخی از ما ولع و حرص بی حد نسبت به آن پیدا کرده ایم دیگر ضرورت ندارد زیراکه در واقع، جذب عمیق، ریشه دار و مستحکم، با این توصیفاتی که گفتیم بیش از همه مرهون اولین دیدارها و اولین برخوردهای سرگروه با متربی است نه برنامه ریزی های از پیش طراحی شده، مدون و مکتوب.
در این باره متاسفانه امروزه، برخی از مربیان و سرگروههای صالحین به اشتباه گمان می کنند که برای جذب باید مثلا دستورالعمل مدنی وجود داشته باشد، دفترچه راهنمای خاصی طراحی گردد و یا اساتید تربیتی برای این کار اوراد و اذکار معینی را به افراد بیاموزند تا بتوان دیگران را به خود جذب نمود. این در حالیست که در یک جذب اصیل و ریشه دار تربیتی دینی،  اصلا این گونه نیست و بر خلاف این تصور نادرست و باطل، جذب در آغاز امری درونی، ناخودآگاه، غیر ارادی، الهام بخش، نامرئی و غیر مستقیم است
                                                                       .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              البته لازم به ذکر است که حرکت بر مدار صحیح جذب، همانطور که قبلا گفتیم همواره مستلزم رعایت دو شرط اصلی و اساسی است     
اول آنکه در مجموعه، برنامه ریزی خاصی با هدف ایجاد جاذبه های غیر حقیقی، سطحی و کاذب صورت نپذیرفته باشد.
دوم آنکه ذائقه مخاطبان گروه، متاثر از فضای کاذب حاکم بر گروه، از گرایش به امور فطری و معنوی به امور  غیرفطری و غیر معنوی تغییر جهت نداده باشد      


                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                      ( بایسته های جذب در طرح صالحین(۲                                                                                                                                                                                                                                                                               
  افلاطون برای تربیت معنا و مفهومی"راز آلود" قائل میگردد که به سادگی نمی توان حقیقت آن را فهمید. یکی از دلایل راز آلودگی تربیت این است که وجه تمایز آن با تعلیم، شفاف و روشن نیست. تربیت، در فضای کاذب و مصنوعی صورت نمی پذیرد و آموزگار و معلم هرگز در قالب آموزش و تعلیم صرف قادر به تربیت نخواهد بود چرا که تربیت امری است پرورشی و اصیل که تنها از عهده مربیان آگاه و دلسوز بر می آید..                                   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 منش مربی صالحین، اصلی ترین عنصر تربیت                            ت                                                  
از آنجا که اصلی ترین عنصر تربیت، در واقع رفتار، اندیشه، مرام و منش سرگروه است پس چنین به نظر میرسد که فرآیند جذب در صالحین تنها از عهده ی افرادی برآید که متخلق به اخلاق اسلامی و آراسته به صفات پسندیده باشند                                                                                                                                                                  .      
به عنوان مثال، در جریان انقلاب که امام راحل (ره) توانستند به عنوان یک مربی اسوه و کم نظیر دلهای میلیونها مسلمان عاشق و دلداده را به خود جذب و شیفته نماید آیا در این راه سرمایه ای جز اخلاص، معنویت، اخلاق و استقامت داشته است                                                                      
امام (ره) چون به زندگی اش صبغه الهی بخشیده بود و چون مرد خدا بود توانست صاحبان دلهای پاک و سلیم را که فطرتا به مردان خدا گرایش ذاتی دارند و نیز دوست داران حق و حقیقت و پاکی را، در سرار عالم به خود جذب نماید.
به راستی جذبه امام (ره) با دلهای عاشق چه کرده بود که وقتی سردار خیبر شهید حاج ابراهیم همت شنید، حضرت امام فرموده است: جزیره مجنون باید حفظ شود! آنقدر آنجا ماند و مقاومت کرد که همانجا شهید شد.
امام راحل (ره) همچنین در جریان انقلاب اسلامی، الگوی تمام عیار یک طرح تربیتی بزرگ را در ایران خلق کرد و در معرض دید جهانیان قرار داد چنانچه ایشان اول خود را به علم و عمل و ایمان و تقوا مجهز کرد و سپس به بستر سازی لازم برای تحقق این انقلاب بزرگ در سطح کشور پرداخت درست از سال ۴۲ تا بهمن ۵۷.
در ادامه امام (ره)، به انجام رسالت اصلی خویش در این خصوص پرداخت که در واقع همان بصیرت دهی، روشنگری، نصیحت و هدایت امتبود. پس از آن و در مرحله پایانی این جریان عظیم، امام (ره) اقدام به راهاندازی تشکیلات رسمی در این رابطه پرداخت و دولت و حاکمیت تشکیل داد.                                                         .
 

دفعات مشاهده: 10388 بار   |   دفعات چاپ: 657 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر