دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


کرونا ویروس 

 
دسترسی سریع کارکنان


 
دسترسی سریع به بیرون

فرایند

 | تاریخ ارسال: 1397/1/24 | 
مدارک مربوط به صدور پروانه مسئول فنی انبار

پروانه تاسیس و بهره برداری انبار.doc
پروانه مسئول فنی انبار.doc
تعهد و سوگند نامه مسئول فنی انبار.doc
حداقل ضابطه فنی و بهداشتی انبار.pdf
فرم قرارداد مسئول فنی .pdf
فرم معرفی و تقبل مسئول فنی انبار.doc
مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح پروانه مسئول فنی .do
c
صدور و اصلاح پروانه بهره برداری 

پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری .docx
فرم بررسی کارشناسی پروانه بهره برداری موسسات مشمول قانون.doc
فرم شماره۱. وضعیت وامکانات ساختمانی جهت تکمیل توسط موسسات مشمول قانون.doc

مدارک لازم جهت صدور و اصلاح پروانه بهره برداری .doc
صدور و اصلاح  تمدید پروانه ساخت 

پروانه ساخت جدید .docx.
تعهد نامه ماده ۱۱.
docx
فرم ۳ برگی آرایشی و بهداشتی .docx
فرم ۳برگی غذایی -ظروف یکبار مصرف
 .docx
مدارک لازم جهت صدور ،اصلاح و تمدید پروانه ساخت.docx
مدارک لازم جهت صدور-اصلاح -تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات

.docx فرم پروانه مسئول فنی 
تعهد نامه ماده ۱۱.docx
سوگند نامه فرم شماره ۱.doc

سوگند نامه فرم شماره ۲.doc
شرح وظایف مسئول فنی .pdf
فرم تعهد شرکت در کلاس های آموزشی .pdf
فرم تقبل مسئول فنی .pdf

فرم قرارداد مسئو ل فنی./.pdf
مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئولیت فنی .doc
مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح  پروانه مسئول فنی .doc
نام تجاری دوم -افزایش اوزان -ظرفیت خالی

استفاده از ظرفیت خالی -تعهد سفارش گیرنده مبنی بر نظارت بر تولید.doc
تعهد سفارش دهنده .doc
درخواست کتبی استفاده از نام تجاری .doc
درخواست کتبی تغییر اوزان -تغییر بسته بندی.doc
مدارک لازم جهت ظرفیت خالی .doc
مدارک لاز
م جهت نام تجاری دو-ظرفیت خالی -افزایش اوزان .doc
 
 

دفعات مشاهده: 5723 بار   |   دفعات چاپ: 386 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر