شبکه بهداشت و درمان شهریار

آیین نامه تأسیس و بهره برداری بیمارستان ها

آیین نامه های مطب های پزشکان عمومی و متخصصین رشته های مختلف 

آیین نامه تأسیس درمانگاه های عمومی 

آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلی

آیین نامه درمانگاه تخصصی پوست و مو

آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

آیین نامه تأسیس و بهره برداری مراکز رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی

آیین نامه تأسیس لابراتوار دندان

آیین نامه تأسیس مراکز جامع توانبخشی پزشکی

آیین نامه تأسیس مراکز فیزیوتراپی

آیین نامه تأسیس مرکز جامع دیالیز

آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدود

راهنمای تأسیس مراکز پزشکی پیرا پزشکی

آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی

آیین نامه تأسیس دفتر کار شنوایی سنجی

آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

آیین نامه تأسیس مرکز ارتوپد فنی 

آیین نامه تأسیس مرکزپزشکی هسته ای

آیین نامه تأسیس دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

آیین نامه تأسیس مراکز مشاوره و ارئه خدمات مامایی

آیین نامه تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک

آیین نامه تأسیس و فعالیت مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

آئین نامه تأسیس مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد

آیین نامه تأسیس  مرکز درمان  سوء مصرف  مواد

مجموعه آئین نامه اجرایی و دستورالعمل های تأسیس ، مدیریت و  نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب معتادان

Template settings