شبکه بهداشت و درمان شهریار
اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان دعوت به همکاری  پزشک عمومی (قرارداد پزشک خانواده روستایی) خرداد1403
1403/03/22
فراخوان دعوت به همکاری پزشک عمومی (قرارداد پزشک خانواده روستایی) خرداد1403
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر همکار پزشک عمومی بصورت قرارداد پزشک خانواده روستایی اقدام نماید.
Template settings