گروه بهبود تغذیه جامعه با هدف تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم تحت پوشش برای گروه‌های هدف (نوزادان، کودکان، جوانان و نوجوانان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار) از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی ارائه خدمت می کنداقدام در راستای اجرای سیاست های بالا دستی ابلاغ شده، دیده بانی و بررسی شاخصهای تغذیه ای و اجرای مداخلات در جهت بهبود شاخصهای تغذیه ای با پایش و ارزشیابی برنامه‌های جاری، برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی پرسنل و اقدام در جهت افزایش سطح سواد تغذیه ای جمعیت تحت پوشش، هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت‌، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه و انجام پژوهش‌های کاربردی از اهم وظایف این گروه است.

اهداف و راهبردها

 • ثابت نگهداشتن میزان چاقی ( بر اساس اهداف WHO)
 • افزایش پوشش مشاوه تغذیه در جمعیت تحت پوشش به میزان ۵% شاخص موجود
 • کاهش شیوع کمبود ریز مغذی ها ( ویتامین A، ویتامین D، روی، آهن) به میزان ۱ درصد سال پایه ( پورای سال ۱۳۹۱)
 • کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین و انرژی در گروه های آسیب پذیر ( کودکان زیر ۵ سال، نوجوانان و مادران باردار و بیماران) به میزان ۱ درصد نسبت به سال پایه در مناطق با شیوع بالا
 • پوشش حداقل ۹۰ درصدی مصرف نمک ید دار در خانوارهای تحت پوشش
 • افزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان ۵% سال گذشتهمراکز خدمات جامع سلامت دارای واحد تغذیه در شهرستان شهریار به شرح زیر می باشد:
 • مرکزحضرت علی اصغر(ع) 
 • مرکز شهید سهراب علی بخشی
 • مرکز ویره
 • مرکز نصیرآباد
 • مرکز صباشهر
 • مرکز فردوسیه
 • مرکز دهمویز
 • مرکز امیریه
 • مرکز شاهدشهر
 • مرکز سعیدآباد
 • مرکز فاز ۱ اندیشه
 • مرکز فاز ۳ اندیشه 

 

تنظیمات قالب