شبکه بهداشت و درمان شهریار

معرفی اروژانس پیش بیمارستانیEMS

اورژانس پیش بیمارستانی(Emergency Medical Services) زیر مجموعه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی می باشد.مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی متولی مدیریت سلامت در حوادث بوده و در این راستا اورژانس پیش بیمارستانی را در اختیار دارد. وظیفه اورژانس پیش بیمارستانی رسیدگی به موارد فوریتهای پزشکی و ارائه خدمات به مصدومین و بیماران اور‍ژانسی می باشد.ساختار این سیستم در هر شهرستان شامل یک اتاق فرمان (Dispatch) و تعدادی واحدهای امدادی می باشد. اتاق فرمان فوریتهای پزشکی نقش فرماندهی سلامت حوادث را در حوزه شهرستان خود برعهده داشته و واحد فرماندهی عملیات استانی(Emergency Operation Center) نقش نظارت براتاق فرمانهای شهرستانی را دارد.

تماسهای مردمی باشماره ۱۱۵ در تمام نقاط یک شهرستان بر روی تلفنهای اتاق فرمان زنگ می خورد. پرسنل اتاق فرمان شامل: پزشک ، پرستار و اپراتور بی سیم می باشد. در زمان تماس با اتاق فرمان ،پرسنل با پرسیدن سوالاتی در مورد مشکل اصلی بیمار ، سن ، سابقه بیماریهای قبلی و... اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری در مورد وی جمع آوری میکنند. چنانچه شرح حال ارائه شده مربوط به یک مورد فوریتهای پزشکی باشد، پس از گرفتن آدرس دقیق، نزدیک ترین واحد امدادی به محل از طریق بی سیم یا تلفن اعزام خواهد شد. در مواردی که وضعیت بیمار اورژانسی نباشد با دادن اطلاعات لازم به تماس گیرنده وی را برای انجام اقدامات لازم راهنمایی می کنند.

یک واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی شامل سه جزء اصلی می باشد:

۱- پرسنل تخصصی اورژانس EMT (Technician Emergency Medical) با مدرک دانشگاهی و در رشته های مرتبط

۲- تجهیزات تخصصی ( وسایل ثابت سازی و انتقال بیمار- وسایل باز کردن و مدیریت راه هوایی وسایل مایع درمانی -وسایل احیا قلبی ریوی و ..)

۳- وسیله نقلیه : این وسیله در اکثر واحدهای امدادی خودروی آمبولانس می باشد.وسایل نقلیه دیگر شامل بالگرد(امداد هوایی) ، موتورسیکلت(امداد موتوری) ، یا کشتی (امداد دریایی) میباشد.

در زمان اعزام واحد امدادی به محل اطلاعات لازم در مورد آدرس و شرح حال بیمار یا مصدوم حادثه از طریق بی سیم در اختیارپرسنل قرار می گیرد و کلیه زمانها در اتاف فرمان توسط اپراتور بی سیم ثبت می گردد.این زمانها شامل زمان اعزام ، زمان رسیدن به محل و زمان حرکت محل از محل می باشد.در اتاق فرمان کلیه تماسهای تلفنی و بی سیمی از طریق سیستم ضبط مکالمات با درج تاریخ و زمان دقیق ثبت می گردد.

زمانیکه واحد امدادی به محل رسید، اقدام به گرفتن شرح حال بیمار و انجام معاینه فوری می نماید. پس از معاینه در صورت نیاز اقدام به ارائه خدمات فوری شامل: باز کردن راه هوایی بیمار و اکسی‍ژن رسانی، کنترل خونریزی،ثابت سازی اندامها ، احیاء قلبی ریوی، رگ گیری و شروع مایع درمانی می نماید.

پس از انجام اقدامات فوری، شرح حال بیمار از طریق تلفن یا بی سیم به اطلاع پزشک اتاق فرمان رسانده شده و پزشک درخصوص نوع مراقبت و داروهای مصرفی پرسنل را راهنمایی می کند.

تصمیم گیری در مورد اینکه بیمار به کدام مرکز درمانی انتقال داده شود برعهده اتاق فرمان میباشد. ملاکهای اتاق فرمان برای انتخاب نوع مرکز درمانی شامل : فاصله مرکز درمانی از محل حادثه ، مشکل بیمار و وضعیت فعلی وی از نظر بدحال بودن و نوع خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی مورد نظر می باشد.بطور مثال در بسیاری از موارد بیمار به یک مرکز درمانی نزدیک است که در حال حاضر نوع خدمت لازم را ارائه نمی کند و یا تخت خالی در اورژانس ندارد که در این صورت بیمار توسط واحد امدادی به مرکز درمانی دیگری که در اولویت قرار دارد انتقال داده می شود.

زمانیکه بیماربه داخل آمبولانس انتقال داده شد اقدامات تکمیلی از جمله معاینه کامل و گرفتن شرح حال تکمیلی انجام می شود. در مسیر انتقال بیمار به مرکز درمانی علایم حیاتی بیمار تحت نظر بوده و در صورت نیاز ، اقدامات درمانی تکمیلی برای وی انجام می پذیرد.زمانیکه واحد امدادی به مرکز درمانی رسید بیمار را به پزشک یا مسئول اورژانس تحویل می دهد و در اینجا ماموریت این واحد امدادی به پایان می رسد.

پزشک مرکز پیام: (پزشک راهنما)

هر سیستم EMS باید دارای یک پزشک راهنما(Medical director) باشد.این راهنما پزشکی است که از نظر قانونی مسئول تمام جنبه های بالینی و مراقبت از بیمار در سیستم است.اقدامات پزشکی پیش بیمارستانی که توسط افراد غیر پزشک ارائه می شود با اجازه این پزشک راهنما صورت می گیرد.پرسنل حاضر در واحدهای امدادی از طریق بی سیم و تلفن با پزشک راهنما در تماس هستند و دستورات لازم به آنها داده می شود.ضمنا پزشک اتاق فرمان در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی تماسهای مردمی جوابگو خواهد بود. دستورات صادره از طریق پزشک اتاق فرمان به دو دسته تقسیم می شود:

۱- دستورات پزشکی تلفنی یا On-line medical director

۲- دستورات پزشکی جاری یا Off-line medical director این دستورات معمولا از قبل تهیه شده و مانند پروتکل هایی در اختیار پرسنل قرار می گیرد.

Template settings