شرح وظایف روابط عمومی 

 • ارتباط با رسانه های گروهی از جمله صدا و سیما و غیره
 • تهیه و تدوین اخبار ، اطلاعیه ، آگهی ،‌ ارسال پاسخ لازم در موارد ضروری به رسانه های جمعی و ادارات
 • هماهنگی با سیاست ها و خط مشی های ابلاغ شده از سوی روابط عمومی دانشگاه
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برنامه های مصاحبه مدیریت با رسانه ها
 • اطلاع رسانی در مورد موفقیت های بهداشتی درمانی شبکه
 • اطلاع رسانی در خصوص  پروژه های در دست احداث به مردم و مسئولین شهرستان
 • اطلاع رسانی به مدیریت درخصوص درج انتقاد ، پیشنهاد و شکایت در رسانه ها
 • اطلاع رسانی به مردم و مسئولین درخصوص مناسبت های بهداشتی درمانی و مراسم مربوطه
 • انعکاس اخبار مراسم تودیع و معارفه به روابط عمومی دانشگاه
 • انعکاس اخبار در زمینه های افتتاح بخش های جدید، انجام اعمال جراحی نوین و مهم در بیمارستان به روابط عمومی دانشگاه
 • پذیرش انتقاد ،‌پیشنهاد ،‌شکایت ارباب رجوع و ارجاع به مدیریت
 • همکاری و هماهنگی در برگزاری مراسم خاص مانند جشن ها ،‌ عزاداریها و غیره
 • تهیه آرشیو قابل دسترس از وقایع بهداشتی درمانی ، آموزشی
 • نظرسنجی از مخاطبان (کارکنان و ارباب رجوع ) در خصوص اقدامات و عملکرد
تنظیمات قالب