شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد  انفورماتیک

 

رئوس وظایف مربوط به  خدمات و پشتیبانی و نگهداری بشرح زیر می باشد:

رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه

نگهداری و مدیریت شبکه

بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی

نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با مدیریت فناوری اطلاعات

پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد ها

پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه

نظارت بر خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار

انجام مراحل کارشناسی ، خرید ، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT

بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی در جهت جوابگویی به نیازمندیهای مشخص شده

نصب ، تنظیم و تغییر نرم افزارهای تحت شبکه

همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با سیستمهای موجود

بررسی قراردادهای نگهداری موجود

 رئوس وظایف مربوط به آموزش و اطلاع رسانی بشرح زیر می باشد:

آموزش مستمر کلیه کاربران مطابق با فناوریهای اطلاعات جدید( هماهنگی جهت بر گزاری کارگاههای مرتبط با

 راهنمایی وکمک به کاربران در جهت استفاده از بسته های نرم افزاری و امکانات آنها

برگزاری کلیه کلاسهای عملی و تئوری- عملی

بروز بودن واحد از اطلاعات و نرم افزارهای جدید و اطلاع رسانی به کلیه پرسنل از طریق وب سایت و ایمیل کارکنان

برگزاری کلاسهای آگاهی رسانی استفاده از نرم افزار و سخت افزار در صورت لزوم

 رئوس وظایف مربوط به زیر ساخت و  شبکه بشرح زیر می باشد:

توسعه زیر ساختهای شبکه

ایجاد و مدیریت ایمیل مرکز 

بازدید از کلیه سیستمهای رایانه ای موجود در شبکه

مدیریت و پشتیبانی از شبکه داخلی و ارتباط آن با شبکه خارجی

برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه دانشگاه طبق فرآیندهای مدیریت فناوری

تحلیل و بررسی انواع سطوح دسترسی کاربران

تخصیص انواع سطوح دسترسی کاربران ( اینترنت و پرینت)

تحلیل در راستای زیر ساختها و شبکه

ارائه سامانه ها جهت تسهیل در امور خدمات رسانی

نگهداری و مدیریت سرویس‌های شبکه (اینترنت، پست الکترونیکی، و...)

 

رئوس وظایف مربوط به امور ستادی بشرح زیر می باشد: 

شرکت در جلسات مدیریت فناوری

ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

تنظیم سیاستهای لازم در زمینه سخت افزارها و نرم افزارها، داده ها و شبکه ها، جهت ایجاد نظامهای مطلوب اطلاع رسانی بمنظور پویایی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایت عمومی

مطالعه وارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقای سطح کارایی واحد مربوط

اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه

مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحی وپیاده سازی سیستمهای کاربردی

تحقیق، پژوهش و مطالعه و کسب آگاهی از سیستم‌های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل‌های مناسب، به منظور

توسعه و بهبود سیستم‌های شبکه در جهت توسعه ارتباطات

 

Template settings