شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد نظارت بر امور دارویی و مواد اعتیاد آور

  1. بازرسی و پایش داروخانه های روزانه، شبانه روزی و بیمارستانی سطح شهرستان در ساعات اداری و غیر اداری
  2. بازرسی و پایش فروشگاه های عطاری، آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی
  3. بررسی و پاسخ به شکایات واصله از داروخانه ها، عطاری ها و باشگاه های ورزشی تحت پوشش شبکه
  4. تشکیل پرونده، ثبت و آرشیو الکترونیک و فیزیکی جهت مراکز  فوق الزکر
  5. شرکت در جلسات کمیسیون قاچاق کالاهای سلامت محور در فرمانداری و سایر ادارات سطح شهرستان
  6.  انجام بازرسی های مشترک با ادارات مربوطه در سطح شهرستان  
  7. ارسال ماهیانه آمار پایش ها به معاونت غذا و داروی دانشگاه و فرمانداری شهرستان
  8. تشکیل پرونده برای واحد های متخلف و معرفی آن ها به دانشگاه، اداره تعزیرات و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار  

 

Template settings