شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد  امور دارویی شبکه

  1. تامین داروها، تجهیزات، شیرخشک و مکمل های مربوط به مراکز و واحدهای تابعه
  2. نگهداری و توزیع اقلام فوق الذکر جهت مراکز و واحدهای تابعه  
  3. پایش داروخانه های مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت  
  4. تامین تجهیزات و برخی اقلام دارویی مربوط به مراکز واکسیناسیون
  5.  همکاری و تعامل با واحدهای مربوطه جهت تجهیز، راه اندازی و جمع آوری مراکز واکسیناسیون 
Template settings