شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

 1. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان براساس شاخص ها و اهداف ارسالی از معاونت بهداشتی دانشگاه و وزارت بهداشت
 2. شناسایی مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش جوانان و نوجوانان
 3. شناسایی ذینفعان برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان در شهرستان
 4. نظارت بر جمع آوری، تجزیه، تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به معاونت بهداشتی دانشگاه
 5. بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها و مشکلات موجود در مراکز
 6. شرکت در جلسات آموزشی و کارگاههای معاونت بهداشتی دانشگاه
 7. برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی و جلسات هماهنگی برای کارکنان جهت ارتقاء آگاهی پرسنل شاغل در واحدهای بهداشت برای اجرای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان
 8. تهیه، تدوین متون و رسانه­های آموزشی سلامت جوانان و نوجوانان و هماهنگی برای تکثیر و توزیع آنها
 9. همکاری با سایر واحدهای ستادی (همکاری بین بخشی) درجهت توسعه برنامه سلامت جوانان و نوجوانان
 10. هماهنگی و همکاری با آموزش و پرورش و سایر ادارات مرتبط با سلامت نوجوانان و جوانان در منطقه تحت پوشش برای اجرای برنامه های سلامت محور
 11. نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر فعالیت­های کارکنان در برنامه­های سلامت جوانان و نوجوانان در واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه
 12. پیگیری دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های واگیر در مدارس
 13. برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان
 14. برنامه‌ریزی مراقبت دانش‌آموزان پایه­اول ابتدایی، پایه چهارم، پایه هفتم و پایه دهم، براساس بسته خدمتی نوجوان18-5 ساله توسط مراقبین سلامت و پزشکان در همه مراکز تحت پوشش به صورت سالیانه
 15. آموزش دانش آموزان، والدین، معلمان، مربیان بهداشت و مدیران مدارس و مسوولین در مراکز و ستاد
 16. اجرای برنامه مدارس مروج سلامت و برنامه ریزی و انجام بازدیدهای ممیزی خارجی مدارس مروج سلامت
 17. همکاری با واحد بهداشت محیط برای انجام بازدید‌های بهداشت محیط مدارس شهرستان
 18. هماهنگی جهت دریافت اطلاعات مدارس و تعداد دانش‌آموزان از مناطق آموزش و پرورش
 19. برنامه ریزی جهت اجرای طرح غربالگری پدیکولوزیس سر (شپش) در مدارس و درمان دانش آموزان آلوده
 20. انجام مراقبت­های جوانان 29-18 ساله در همه واحدهای بهداشتی توسط مراقب سلامت و پزشک
 21. آموزش جوانان (دانشجویان، طلاب و سایر جوانان 29-18 سال) در برنامه­های آموزشی بویژه: پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، پیشگیری از مرگ جوانان بر اثر حوادث ترافیکی، ترویج ازدواج شاد و پایدار و...
 22. تهیه عملکرد و گزارش نهایی طرح ها و ارسال آمار فعالیت‌های واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به صورت فصلی و سالیانه معاونت بهداشتی دانشگاه
 23. -برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای طرح های پایلوت و مداخله ای در منطقه تحت پوشش
 24. -طراحی برنامه های مداخله ای جهت بهبود شاخص های جوانان و نوجوانان
Template settings