شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد سلامت خانواده

اهم برنامه های واحد بهداشت خانواده شامل ترویج تغذیه با شیر مادر، پایش رشد کودکان تا 5 سالگی، مراقبت ناخوشی های اطفال تا 5 سالگی (۶0 ماه تمام)، بررسی علل وعوامل مرگ کودکان زیر ۵ سال، مشاوره قبل از بارداری، مراقبت از مادران باردار در دوران بارداری و پس اززایمان، نظام مراقبت مرگ مادری، ترویج زایمان طبیعی با برگزاری کلاس آمادگی زایمان طبیعی، مشاوره سلامت باروری و ارائه روشها برای زنان دارای شرایط پیشگیری از بارداری، برگزاری کلاس هنگام ازدواج، مراقبت از میانسالان، تشخیص زودرس سرطانهای شایع زنان، ارائه خدمات مراقبتی و آموزش زندگی سالم در دوره سالمندی به افراد بالای ۶۰ سال و بازدید از واحدهای بهداشتی، بیمارستانهای دوستدار کودک و...می باشد

 

واحدهای ارائه خدمت

واحد بیلی( پایش تکامل کودکان زیر 42 ماه)

مرکز مشاوره شیرمادر و مشکلات شیردهی (2 مرکز) 

کلاس آمادگی زایمان (در حال حاضر یه صورت آنلایس و با 3 مربی فعالیت می نماید.)

کلاس های آموزش زوجین هنگام ازدواج

Template settings