شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد سلامت خانواده

اهم برنامه های واحد بهداشت خانواده شامل ترویج تغذیه با شیر مادر، پایش رشد کودکان تا 5 سالگی، مراقبت ناخوشی های اطفال تا 5 سالگی (۶0 ماه تمام)، بررسی علل وعوامل مرگ کودکان زیر ۵ سال، مشاوره قبل از بارداری، مراقبت از مادران باردار در دوران بارداری و پس اززایمان، نظام مراقبت مرگ مادری، ترویج زایمان طبیعی با برگزاری کلاس آمادگی زایمان طبیعی، مشاوره سلامت باروری و ارائه روشها برای زنان دارای شرایط پیشگیری از بارداری، برگزاری کلاس هنگام ازدواج، مراقبت از میانسالان، تشخیص زودرس سرطانهای شایع زنان، ارائه خدمات مراقبتی و آموزش زندگی سالم در دوره سالمندی به افراد بالای ۶۰ سال و بازدید از واحدهای بهداشتی، بیمارستانهای دوستدار کودک و...می باشد

 

واحدهای ارائه خدمت

واحد بیلی( پایش تکامل کودکان زیر 42 ماه)

مرکز مشاوره شیرمادر و مشکلات شیردهی (2 مرکز) 

کلاس آمادگی زایمان (در حال حاضر در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهریار برگزار می شود)

کلاس های آموزش زوجین هنگام ازدواج

Template settings