شبکه بهداشت و درمان شهریار

 واحد سلامت ودهان و دندان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان و کاهش تعداد دندانهای پوسیده دردهان افراد گروه هدف متولی اجرای برنامه های چون ترمیم دندانهای شش  در گروه سنی 6تا 14 ساله ،فیشور سیلانت تراپی گروه سنی 6تا 14 ساله، فلوراید تراپی، جرم گیری و بروساژ خانمهای باردار می باشد.

 

 

Template settings