شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

واحد سلامت روان

واحد سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد با هدف کلی تامین ,حفظ وارتقا سلامت روان و درمان بیماری های روانی در سه حوزه حوزه سلامت روان ، پیشگیری از سوء  مصرف  دخانیات ،مواد و الکل و سلامت اجتماعی به شرح ذیل به فعالیت می پردازد.

Template settings