شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

 

معاونت درمان

معاونت درمان فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار مشترک با  معاونت غذا ودارو آغاز نموده  است. در سال ۱۳۸۶معاونت غذا ودارو از معاونت درمان مستقل شد و رسالت اصلی این معاونت پایش و نظارت کلیه امورمربوط به درمان در بخش خصوصی و دولتی و بیمارستان های تابعه می باشد که در راستای سیاست های کلان و ضوابط وزارت متبوع در حال ارائه خدمات می باشد .  که این معاونت دارای واحدها یی به شرح ذیل میباشد:

  • واحد نظارت بر درمان 
  • واحد بررسی و رسیدگی به شکایات
  • واحد صدور پروانه ها
  • واحد طرح و برنامه 
  • واحد آمار
  • واحد آموزش
Template settings