شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

شماره داخلی

سمیه قیدر

کارشناس مسئول سلامت خانواده ، جمعیت ومدارس

65245500

109

 

کارشناسان

سحرعربلو

کارشناس سلامت میانسالان

65245500

168

فاطمه درویش

کارشناس مادران

65245500

157

محدثه قاسمی

کارشناس بهداشت خانواده

65245500

157

سمیه میرزایی

کارشناس سلامت باروری و کارشناس شیرمادر

65245500

165

زهرا جباری

کارشناس سلامت سالمندان

65245500

156

مونا مومنی نسب

کارشناس سلامت نوزادان و نظام مراقبت مرگ کودک زیر 5 سال

65245500

167

عاطفه مقدم

کارشناس سلامت کودکان

65245500

167

Template settings